Våra register

På Finansinspektionen finns öppen information för alla att söka i.

På grund av tekniskt underhåll kommer flera register (dock inte Finansinspektionens författningssamling FFFS) att vara otillgängliga onsdag den 15 november klockan 8-12.

Förteckning FFFS

Gällande föreskrifter och allmänna råd.

Blankning

Betydande korta nettopositioner i aktier.

Företagsregistret

Företag och personer under vår tillsyn samt registrerade företag.

FI:s varningslista

Företag som FI eller tillsynsmyndigheter i andra länder varnar för.

Diarieförda ärenden

Finansinspektionens diarium

Prospektregistret

Prospekt och erbjudandehandlingar.

Insynsregistret

Insynspersoners och närståendes transaktioner.

Börsinformation

Börsbolagens rapporter och kurspåverkande information.

Laddar sidan