Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig enhet
2017-09-2117-15687Klagomål - Trac ServicesKonsumentkontakt
2017-09-2117-15686UBS (Lux) Equity SICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-09-2117-15685PGIM Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-09-2117-15684BI SICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-09-2117-15683State Street Global Advisors Luxembourg SICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-09-2117-15682Treligga plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-09-2117-15681Man Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-09-2117-15680Förfrågan om livförsäkringKonsumentkontakt
2017-09-2117-15679Svenska Handelsbanken ABGodkännande av ändring i fondbestämmelser för specialfond - XACT OMXC25Marknadsuppföranderätt
2017-09-2117-15678Muzinich & Co. Ireland LimitedÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-09-2117-15677PutnamÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-09-2117-15676Värde Management LPTillstånd för utländsk AIF-förvaltare att marknadsföra alternativ investeringsfond i SverigeMarknadsuppföranderätt
2017-09-2117-15675Baring Emerging Markets Umbrella FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-09-2117-15674Drillcon ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2017-09-2117-15673CPR InvestÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-09-2117-15672Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienAvregistrering av fondMarknadsuppföranderätt
2017-09-2117-15671Länsförsäkringar Fondförvaltning ABFörfrågan om rättning i fondbestämmelserMarknadsuppföranderätt
2017-09-2117-15670Handelsbanken Liv FörsäkringsaktiebolagUnderrättelse om ändrade förhållanden vid filialetableringFörsäkringsrätt
2017-09-2117-15669Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), CypernGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - ARUMPRO CAPITAL LTD 2004/39/ECMarknadsuppföranderätt
2017-09-2117-15668Siemens Financial Services ABGodkännande av ändring i bolagsordningBankrätt
2017-09-2117-15667Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigtLedningsprövningFörsäkringsrätt
2017-09-2117-15666Nordnet Pensionsförsäkring ABLedningsprövningFörsäkringsrätt
2017-09-2117-15665Integrera Information Norden ABFörlängning av avtal för konsult för it-utvecklingIT
2017-09-2117-15664Schroder International Selection FundAnmälan om delfonder ucits - Schroder International Selection Fund 2009/65/ECMarknadsuppföranderätt
2017-09-2117-15663Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2017-09-2117-15662PwC, LuxembourgAvregistrering av fondMarknadsuppföranderätt
2017-09-2117-15661Miljö- och energidepartementetRemiss - Elmarknadslag Ds 2017:44Finansiell stabilitet
2017-09-2117-15660Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited 2011/61/EUMarknadsuppföranderätt
2017-09-2117-15659Resurs Holding AB (publ)Beslut om förenklad återhämtningsplanBankrätt
2017-09-2117-15658Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - First State Investments (UK) Limited 2011/61/EUMarknadsuppföranderätt
2017-09-2117-15657Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - EQT BUTTERFLY CO-INVESTMENT SCSP 2011/61/EUMarknadsuppföranderätt
2017-09-2117-15656Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - M&G Alternatives Investment Management Limited 2011/61/EUMarknadsuppföranderätt
2017-09-2117-15655Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - CS REAL ESTATE SICAV-SIF 2011/61/EUMarknadsuppföranderätt
2017-09-2117-15654Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Venn Partners LLP 2011/61/EUMarknadsuppföranderätt
2017-09-2117-15653Strand Kapitalförvaltning ABGodkännande av ändring i fondbestämmelser för specialfond - Strand SmåbolagsfondMarknadsuppföranderätt
2017-09-2117-15652Organisme pour le Registre des intermédiaires en assurances (ORIAS), FrankrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - KONSEI 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
2017-09-2117-15651Insplanet Försäkringsförmedling ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2017-09-2117-15650Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Blackstone Tactical Opportunities RL Fund 2011/61/EUMarknadsuppföranderätt
2017-09-2117-15649Xact Kapitalförvaltning ABReviderad verksamhetsplanMarknadsuppförandetillsyn
2017-09-2117-15648Trustly Group ABInformation om verksamhetenMarknadsuppföranderätt
2017-09-2117-15647Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - Credit Suisse AG, London BranchKapitalmarknadsrätt
2017-09-2117-15646Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - LUXEMBOURG FUND PARTNERS S.A 2011/61/EUMarknadsuppföranderätt
2017-09-2117-15645Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ)Anmälan om försäkringstekniska riktlinjerFörsäkringsrätt
2017-09-2117-15644Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucits - DB PLATINUM IV 2009/65/ECMarknadsuppföranderätt
2017-09-2117-15643ZeidlerTillstånd för utländsk AIF-förvaltare att marknadsföra alternativ investeringsfond i SverigeMarknadsuppföranderätt
2017-09-2117-15642Handelsbanken Liv FörsäkringsaktiebolagLedningsprövningFörsäkringsrätt
2017-09-2117-15641BlackRockÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - BlackRock Global Funds 2010/44/EUMarknadsuppföranderätt
2017-09-2117-15640Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Neuberger Berman AIFM Limited 2011/61/EUMarknadsuppföranderätt
2017-09-2117-15639FinansdepartementetRemiss - Författningsändringar på finansmarknadsområdet med anledning av EU:s dataskyddsförordningFinansiell stabilitet
2017-09-2117-15638Organisme pour le Registre des intermédiaires en assurances (ORIAS), FrankrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - JLT ENERGY 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
2017-09-2117-15637Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM), NederländernaÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Kempen & Co N.V. 2004/39/ECMarknadsuppföranderätt
2017-09-2117-15636Swedbank Management Company S.A.Tillstånd för utländsk AIF-förvaltare att marknadsföra alternativ investeringsfond i Sverige-
2017-09-2117-15635Beslut om godkännande av prospekt och grundprospekt - övriga värdepapperProspekt och redovisning
2017-09-2117-15634Nasdaq Clearing AktiebolagLedningsprövningKapitalmarknadsrätt
2017-09-2117-15633National Bank of PolandInformation om gränsöverskridande verksamhet - Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa 98/26/ECMarknadsuppföranderätt
2017-09-2117-15632Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - Cromwell Investment Services LimitedMarknadsuppföranderätt
2017-09-2117-15631Ägarledningsprövning - LOS Energy Trading ABMarknadsuppföranderätt
2017-09-2117-15630Compricer ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2017-09-2117-15629Skandinaviska Enskilda Banken ABTillstånd att registreras som förvaltareMarknadsuppföranderätt
2017-09-2117-15628Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - M&G Alternatives Investment Management Limited 2011/61/EUMarknadsuppföranderätt
2017-09-2117-15627Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Deutsche Bank AG - 2013/36/EUMarknadsuppföranderätt
2017-09-2117-15626TrafikskadenämndenFörordnande av vice ordförande i TrafikskadenämndenFörsäkringsrätt
2017-09-2117-15625Organisme pour le Registre des intermédiaires en assurances (ORIAS), FrankrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - MSH INTERNATIONAL 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
2017-09-2117-15624Förfrågan om prospektreglerProspekt och redovisning
2017-09-2117-15623Sirius International Försäkrings- aktiebolag (publ)Intyg avseende solvensFörsäkringsrätt
2017-09-2117-15622Förfrågan om prospektreglerProspekt och redovisning
2017-09-2117-15621Direktupphandling av Elförsörjning för myndighetenStöd och säkerhet
2017-09-2117-15620Förenklad upphandling av arkitekt för Finansinspektionens lokalerStöd och säkerhet
2017-09-2117-15619Sydkraft Försäkring ABInformation om betydande transaktioner inom gruppenFörsäkringstillsyn

Webbredaktionen

  
Laddar sidan