Bank och kreditmarknadsbolag

Rapportering sker bland annat enligt Finansinspektionens föreskrifter, eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersbolag (CRR).

Information för dem som inte förlängt giltighetstiden för rapporteringskort 0001 – 3100

Möjligheterna att förlänga giltighetstiden för dessa kort gick ut den 22 februari. Den som behöver använda kortet för att rapportera och inte förlängt giltighetstiden kan vända sig till rapportering@fi.se.

Här hittar du mer information om periodisk rapportering.

Rapporteringskalender 2020

Följande rapporter ska bank- och kreditmarknadsföretag lämna under 2020. Kalendern omfattar rapportering enligt både svenskt och europeiskt regelverk.

Rapporteringskalendern kan komma att ändras.

Till FI Rapport Referensdag Regler
Januari
15 ALMM - månad (F848) 2019-12-31 CRR artikel 415
15 Likviditetstäckning DA (F857) 2019-12-31 CRR artikel 460
Februari
11 MREL - rapportering (F871) 2019-12-31 FFFS 2019:1
11 Kapitalbaskrav (F841) 2019-12-31 CRR artikel 99
11 Bruttosoliditet (F858) 2019-12-31 CRR artikel 430
11 Förluster på utlåning med säkerhet i fastighet (ingår i Kapitalbaskrav) (F841) 2019-12-31 CRR artikel 101
11 Stora exponeringar (F842) 2019-12-31 CRR artikel 394
11 Stabil finansiering (F843) 2019-12-31 CRR artikel 427
11 Intecknade tillgångar (F846) 2019-12-31 CRR artikel 100
11 Finansiell information (F845) 2019-12-31 CRR artikel 99
11 ALMM - kvartal (F848) 2019-12-31 CRR artikel 415
15 ALMM - månad (F848) 2020-01-31 CRR artikel 415
15 Likviditetstäckning DA (F857) 2020-01-31 CRR artikel 460
20 Standardrapport (F81112) 2019-12-31 FFFS 2017:21
20 Ränterisk i övrig verksamhet (F80904) 2019-12-31 FFFS 2007:4
20 Internt bedömt kapitalbehov (F821) 2019-12-31 FFFS 2014:13
21 Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden 2019-12-31 FFFS 2018:4
21 Årlig rapportering av operativa risker och säkerhetsrisker 2019-12-31 FFFS 2019:14
28 RM - Portfölj bank (F866) 2020-01-31 CRD artikel 78
Mars
15 ALMM - månad (F848) 2020-02-28 CRR artikel 415
15 Likviditetstäckning DA (F857) 2020-02-28 CRR artikel 460
31 Penningtvättsrapport (F880) 2019-12-31 FFFS 2017:11
31 Finansieringsplaner (F847) 2019-12-31 EBA GL 2014/04
April
11 Portfölj bank (F856) 2019-12-31 CRD artikel 78
15 ALMM - månad (F848) 2020-03-31 CRR artikel 415
15 Likviditetstäckning DA (F857) 2020-03-31 CRR artikel 460
30 Standardrapport (F81112) 2020-03-31 FFFS 2017:21
30 Ränterisk i övrig verksamhet (F80904) 2020-03-31 FFFS 2007:4
30 Internt bedömt kapitalbehov (F821) 2020-03-31 FFFS 2014:13
30 Rapportering för resolutionsplanering (F870) 2019-12-31 EU 2018/1624
Maj
12 MREL - rapportering (F871) 2020-03-31 FFFS 2019:1
12 Kapitalbaskrav (F841) 2020-03-31 CRR artikel 99
12 Bruttosoliditet (F858) 2020-03-31 CRR artikel 430
12 Stora exponeringar (F842) 2020-03-31 CRR artikel 394
12 Stabil finansiering (F843) 2020-03-31 CRR artikel 427
12 Intecknade tillgångar (F846) 2020-03-31 CRR artikel 100
12 Finansiell information (F845) 2020-03-31 CRR artikel 99
12 ALMM - kvartal (F848) 2020-03-31 CRR artikel 415
15 ALMM - månad (F848) 2020-04-30 CRR artikel 415
15 Likviditetstäckning DA (F857) 2020-04-30 CRR artikel 460
Juni
15 ALMM - månad (F848) 2020-05-31 CRR artikel 415
15 Likviditetstäckning DA (F857) 2020-05-31 CRR artikel 460
30 Ägarrapportering 2019-12-31, löpande vid förändring FFFS 2011:14
Juli
15 ALMM - månad (F848) 2020-06-30 CRR artikel 415
15 Likviditetstäckning DA (F857) 2020-06-30 CRR artikel 460
Augusti
10 Standardrapport (F81112) 2020-06-30 FFFS 2017:21
10 Ränterisk i övrig verksamhet (F80904) 2020-06-30 FFFS 2007:4
10 Internt bedömt kapitalbehov (F821) 2020-06-30 FFFS 2014:13
11 Kapitalbaskrav (F841) 2020-06-30 CRR artikel 99
11 Bruttosoliditet (F858) 2020-06-30 CRR artikel 430
11 Stora exponeringar (F842) 2020-06-30 CRR artikel 394
11 Stabil finansiering (F843) 2020-06-30 CRR artikel 427
11 Intecknade tillgångar (F846) 2020-06-30 CRR artikel 100
11 Finansiell information (F845) 2020-06-30 CRR artikel 99
11 Förluster på utlåning med säkerhet i fastighet (ingår i Kapitalbaskrav) (F841) 2020-06-30 CRR artikel 101
11 ALMM - kvartal (F848) 2020-06-30 CRR artikel 415
11 MREL - rapportering (F871) 2020-06-30 FFFS 2019:1
15 ALMM - månad (F848) 2020-07-30 CRR artikel 415
15 Likviditetstäckning DA (F857) 2020-07-30 CRR artikel 460
21 Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden 2020-06-30 FFFS 2018:4
24 Exponeringar berörda av covid-19-åtgärder (FXXX) 2020-06-30 EBA GL 2020/XX
September
15 ALMM - månad (F848) 2020-08-31 CRR artikel 415
15 Likviditetstäckning DA (F857) 2020-08-31 CRR artikel 460
30 Uppgifter om ersättningspraxis 2019-12-31 EBA GL 2014/07
30 Uppgifter om ersättningspraxis 2019-12-31 EBA GL 2014/08
Oktober
2 IMV - Portfölj bank (F849) 2020-09-30 CRD artikel 78
15 ALMM - månad (F848) 2020-09-30 CRR artikel 415
15 Likviditetstäckning DA (F857) 2020-09-30 CRR artikel 460
31 Standardrapport (F81112) 2020-09-30 FFFS 2017:21
31 Ränterisk i övrig verksamhet (F80904) 2020-09-30 FFFS 2007:4
31 Internt bedömt kapitalbehov (F821) 2020-09-30 FFFS 2014:13
November
11 Kapitalbaskrav (F841) 2020-09-30 CRR artikel 99
11 Bruttosoliditet (F858) 2020-09-30 CRR artikel 430
11 Stora exponeringar (F842) 2020-09-30 CRR artikel 394
11 Stabil finansiering (F843) 2020-09-30 CRR artikel 427
11 Intecknade tillgångar (F846) 2020-09-30 CRR artikel 100
11 Finansiell information (F845) 2020-09-30 CRR artikel 99
11 ALMM - kvartal (F848) 2020-09-30 CRR artikel 415
11 Exponeringar berörda av covid-19-åtgärder (FXXX) 2020-09-30 EBA GL 2020/XX
11 MREL - rapportering (F871) 2020-09-30 FFFS 2019:1
15 ALMM - månad (F848) 2020-10-31 CRR artikel 415
15 Likviditetstäckning DA (F857) 2020-10-31 CRR artikel 460
December
15 ALMM - månad (F848) 2020-11-30 CRR artikel 415
15 Likviditetstäckning DA (F857) 2020-11-30 CRR artikel 460

I förekommande fall:

Rapport SFS Period Till FI

Egendom övertagen för
skyddande av fordran (blankett)

Anvisning

Enligt bestämmelser i 7 kap.

8 § lag om bank- och finansieringsrörelse
(SFS 2004:297)

År

Rapporteras enbart in av de som har sådan egendom

Bank/kreditmarknadsföretag med brutet räkenskapsår

Standardrapport

Ränterisk i övrig verksamhet

Internt bedömt kapitalbehov

Sammanfaller balansdagen med årsbokslutsdag ska rapporterna vara Finansinspektionen tillhanda senast tjugonde dagen i andra månaden efter balansdagen.

Bank/kreditmarknadsbolag som inte har årsbokslutsdag 2019-12-31 ska alltså lämna Standardrapport (FFFS 2017:21) och Ränterisk i övrig verksamhet (FFFS 2007:4) och Internt bedömt kapitalbehov (FFFS 2014:13) för period 2019-12 till Finansinspektionen senast 2020-01-31.

Förteckning över de mest representativa betaltjänsterna

En betaltjänstleverantör som tillhandahåller betalkonton enligt lagen (2010:751) om betaltjänster, ska från och med den 31 oktober 2018 lämna uppgifter till Finansinspektionen, i enlighet med 6 kap. 6 §, FFFS 2018:4 om den lägsta avgift som leverantören erbjuder alla konsumenter för de tjänster som framgår av nedanstående förteckning. Uppgifterna som lämnas in kommer att ligga till grund för en webbplats för jämförelse av betaltjänstleverantörers avgifter. Webbplatsen kommer att finnas tillgänglig från och med den 31 oktober 2018.

Förteckningen har tagits fram i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU (betalkontodirektivet) och kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/32 och gäller från och med den 31 oktober 2018. Förteckningen kommer att ses över vart fjärde år i enlighet med artikel 3.6 betalkontodirektivet.

Version: 180426

Term Definition
Betalning, debetkort utomlands På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto när konsumenten använder sig av ett Debetkort utomlands. Beloppet för varje enskild transaktion som görs med hjälp av kortet dras direkt och i sin helhet från konsumentens konto.
Betalning, giro På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto och använder sig av giro-tjänst.
Betalning, internationell överföring, icke-SEPA-betalning På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto i ett annat land utan att använda sig av SEPA-betalning.
Betalning, internationell överföring, SEPA-betalning På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto i ett annat land genom SEPA-betalning.
Betalning, giro med kuverttjänst På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto och använder sig av giro och kuverttjänst.
Betalning, Swish På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto och använder sig av Swish.
Betalning, till annan bank, SEK-konto På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto i en annan bank.
Betalning, till samma bank, SEK-konto På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto i samma bank.
Kontantuttag Konsumenten tar ut kontanter från sitt konto.
Kontantuttag utomlands Konsumenten tar ut kontanter från sitt konto i utlandet.
Stående överföring, till konto i annan bank På uppdrag av konsumenten utför kontohållaren regelbundna överföringar av ett fast belopp från konsumentens konto till ett annat konto i en annan bank.
Stående överföring, till konto i samma bank På uppdrag av konsumenten utför kontohållaren regelbundna överföringar av ett fast belopp från konsumentens konto till ett annat konto i samma bank.
Tillhandahållande av debetkort Kontohållaren tillhandahåller ett betalkort kopplat till konsumentens konto. Beloppet för varje enskild transaktion som görs med hjälp av kortet dras direkt och i sin helhet från konsumentens konto.
Tillhandahållande av konto Kontohållaren tillhandahåller kontot för användning av konsumenten.

 

Frågor och svar

Innehåll

Från och med vilket referensdatum ska EBA-version 2.9 tillämpas för olika moduler (rapporter)?

2020-03-31:
Kapitalbaskrav – COREP_OF (F841)
Stora Exponeringar – COREP_LE (F842)
Bruttosoliditet – COREP_LR (F858)

2020-04-30:
Likviditetstäckning – COREP_LCR, COREP_LCR_DA (F844 och F857)
ALMM – COREP_ALM (F848)

2020-06-30:
Stabil finansiering – COREP_NSFR (F843)
Finansiell information - FINREP (F845)

Läs mer:

Reporting framework 2.9 (EBA)

Vilka uppgifter ska rapporteras för resolutionsplaneringen 2020?

Som grundregel rapporterar alla institut (eller för koncerner, moderföretag inom EES), som omfattas av lagen (2015:1016) om resolution, uppgifter för resolutionsplanering i enlighet med Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1624. Omfattningen av rapporteringen kan dock skilja sig åt.

Institut som omfattas av förenklade skyldigheter, enligt beslut från Riksgälden, ska exempelvis endast rapportera en delmängd av uppgifterna.

Andra institut, som enligt Riksgäldens bedömning bedriver verksamhet som är kritisk för den finansiella stabiliteten, ska, med stöd av artikel 7 i genomförandeförordningen, rapportera information utöver den som specificeras i förordningen.

Vilka uppgifter som respektive institut ska rapportera för resolutionsrapporteringen 2020 framgår av Riksgäldens dokument Rapportering för resolutionsplanering 2020.

I regelverket för rapportering, som EBA arbetar med, sker det både förändring av befintlig rapportering och att det tillkommer nya krav. Hur hittar jag information om när och i vilken rapporteringsversion olika ändringar genomförs?

Från och med version 2.9 arbetar EBA med att olika rapporter börjar gälla per olika referensdagar, så kallade modulreleaser.
Information om respektive version finns på denna sida på EBA:s webbplats: EBA reporting frameworks.

Den nationella MREL-rapporten följer samma version som rapportering av resolutionsplanering. 

Gäller särskild rapportering för filialer?
Utländska bankfilialer ska utöver den nationella rapporteringen och rapportera förluster på utlåning med säkerhet i fastighet enligt CRR artikel 101.

Upp till menyn

Vilka ska rapportera Finansieringsplaner?
Rapportering av finanseringsplaner enligt EBA guideline GL 2014/14 ska lämnas av de företag som fått särskild instruktion av Finansinspektionen.

Upp till menyn

Vilka ska rapportera Portfölj bank?
Rapportering av portfölj bank enligt CRD 4 artikel 78 ska lämnas av konsoliderad situation eller företag som fått särskild instruktion.

FI kan komma att ompröva detta i framtiden för att även inkludera solobolag inom Sverige..

Upp till menyn

Finns det någon tidsgräns för när man kan göra revideringar?
Nej, systemet för inrapportering tillåter revideringar av äldre rapporter. En förutsättning för att en rättning ska godkännas är att den inte bryter mot någon valideringsregel. FI uppmanar företaget att, utan dröjsmål, korrigera redan rapporterade uppgifter om någon ändring har skett.

Företagets uppgifter ska därför överensstämma med de uppgifter som är rapporterade till FI.

Upp till menyn

Gör FI någon avstämning av FINREP mot andra rapporter, t.ex. årsredovisningen?
Det sker ingen automatiserad avstämning, men FI använder alla rapporter som finns att tillgå i sin tillsyn, oavsett om den är inskickad till FI i den periodiska rapporteringen eller inte.

Upp till menyn

Hur lång tid kommer kvalitetsgranskningen att ta i anspråk?
För de företag vars data i ett första skede ska rapporteras vidare till EBA är vår målsättning att granskningen kommer att göras inom högst två veckor. För andra företag kan det ta längre eller kortare tid. Vi kommer att granska inrapporterad data löpande, men tiden som tas i anspråk för detta kommer att variera beroende på vilken typ av avvikelser vi hittar, vilka åtgärder som vi måste vidta, vilka personer på FI som kommer att bedöma avvikelsen mm.

Upp till menyn

Hur påverkas vi av EBA:s rekommendation avseende s.k. LEI-kod?Finansinspektionen följer EBA:s rekommendation avseende LEI-koder för identifiering av rapporterade bolag. Samtliga företag ska ha en LEI-kod.

FI rekommenderar inte någon särskild utgivare utan konstaterar att det finns både utländska och en svensk utgivare. Det går bra att vända sig till vilken som helst av dessa utgivare då det är ett globalt kodsystem..

Upp till menyn

Hur ska vi rapportera en exponering mot Kommuninvest?
En exponering mot Kommuninvest är en institutsexponering med en garanti från ett antal svenska kommuner. I mallen C 27.00 ska därför Kommuninvest uppges som en motpart men ni ska dessutom ange "kommuner" som en motpart eftersom ni har en direkt exponering mot Kommuninvest och en indirekt exponering mot ett antal Svenska kommuner.

FI anser inte att det är nödvändigt att namnge alla kommuner som garanterar exponeringar mot Kommuninvest utan en rad räcker. I mall C.28 och C29 ska exponeringen redovisas brutto på två rader, en rad för Kommuninvest och en rad för Kommunerna. Lägg märke till att exponeringen mot Kommuninvest är en direkt exponering som reduceras i kolumn 280 med kreditriskskydd i form av kommungarantin. Exponeringen mot Kommunerna är en indirekt exponering som reduceras i kolumn 320.

Upp till menyn

 

Hur ställer jag frågor om EU-kraven avseende rapportering?
På EBA:s webbplats finns ett frågeverktyg där det både går att ställa frågor samt ta del av de svar på frågor som andra institut har lämnat. Syftet med detta verktyg är att främja en enhetlig regeltolkning och att underlätta implementeringen av de nya kraven.

http://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa

FI har inte möjlighet att precisera kravet för varje enskilt institut. Frågor på likviditetsrapporting kan skickas till likviditetsrisk@fi.se, övriga frågor på rapportering inom COREP-regelverket skickas till kapital@fi.se, frågor på rapportering inom FINREP-paketet kan skickas till rapportering_bank@fi.se och rapporteringstekniska frågor kan skickas till rapportering@fi.se.

Upp till menyn

När rapporterar FI uppgifter till EBA?
Enligt EBA:s beslut (EBA/DC/2015/090) om rapportering från FI till EBA så har FI tio arbetsdagar, efter sista rapporteringsdag, på sig att skicka in kvalitetssäkrad data. Inom den tiden ska bolagen hunnit göra eventuella ändringar av rapporterad data. Eventuella revideringar ska ha inkommit till EBA senast inom ytterligare 5 arbetsdagar dvs, 15 arbetsdagar efter sista rapporteringsdag.

Upp till menyn

Ska Finrep bara rapporteras av noterade företag?
Vad gäller värdepappersbolag ska bolaget vara noterat för att träffas av kraven. Rapportering sker enbart på gruppnivå.

Upp till menyn

Till vem rapporterar filialer förluster på utlåning med säkerhet i fastighet?
Rapportering av förluster på utlåning med säkerhet i fastighet är den enda rapport enligt CRR som ska rapporteras av filialer. Har bolaget filial i andra länder ska ni rapportera till det landets tillsynsmyndighet. Utländska bankfilialer i Sverige rapporteras således till Finansinspektionen.

Upp till menyn

Vad innebär att rapportera "i god tid"?
Rapportering enligt regelverket innebär att ett antal valideringsregler ska vara uppfyllda innan rapporteringen kan lämnas. För att inte riskera att, nära sista rapporteringsdag, hamna i en situation där valideringsproblem stoppar rapporteringen ser vi en fördel i att börja i god tid. Har man en egen valideringsprocessor kan man själv göra en validering och därmed undvika att rapporteringen inte går igenom de uppsatta kontrollerna. Observera att en inskickad rapport inte är att anses som inlämnad förrän ni per mail mottagit en bekräftelse och att ni i ert rapporteringsverktyg fått en meddelande att rapporten är godkänd.

Upp till menyn

Var finns information om gränsvärden för Finrep?
Baserat på gränsvärden finns regler för när man ska börja respektive sluta rapportera i genomförandeförordning (EU) 680/2014, Kapital 2, Artikel 4.
Gränsvärden för rapportering av Finrep mall 20-22 finns i ovanstående förordning, Kapital 3, Sektion 2, Artikel 9 p. 2 (d-f).

Upp till menyn

Vilka bolag i en koncern ska rapportera Intecknade tillgångar?Rapportering av Intecknade tillgångar enligt CRR artikel 100 gäller för samtliga bolag under tillsyn.

Upp till menyn

Vilka företag ska lämna vilka mallar i Finrep?
Mall 1-19 ska lämnas kvartalsvis av alla företag.

Mall 20-22 ska lämnas kvartalsvis för de företag som uppfyller tröskelvärden enligt ITS:en (EU förordning nr 680/2014) om rapportering Artikel 9 punkt 2 d-f.

Mall 30-31 ska lämnas halvårsvis av alla företag.

Mall 40-46 ska lämnas årsvis av alla företag.

Upp till menyn

Vilka ska rapportera ALMM per månad respektive per kvartal?
Företag får rapportera en gång per kvartal om de uppfyller samtliga följande villkor:

Institutet ingår inte i någon grupp med dotterbolag eller moderinstitut etablerade i andra jurisdiktioner än sin behöriga myndighet.

Förhållandet mellan enskilda instituts balansomslutning och summan av alla enskilda instituts balansomslutningar i respektive medlemsstat understiger 1 %* under de två på varandra följande åren före rapporteringsåret. Institutet har totala tillgångar, beräknade i enlighet med rådets direktiv 86/635/EEG (*), på mindre än 30 miljarder euro.

Samtliga övriga företag ska rapportera en gång per månad på individuell och konsoliderad grund.

* En procent av den svenska bankmarknadens samlade balansomslutning uppgick till 159,5 miljarder kronor per 20171231 och 136,1 miljarder kronor per 20181231. (I begreppet den svenska bankmarknadens samlade balansomslutning ingår företagskategorierna bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag, medlemsbanker, skeppshypotek, sparbanker, utländska kreditmarknadsbolagsfilialer och utländska bankers filialer)

Upp till menyn

Vilka ska rapportera ALMM?
Alla kreditinstitut samt de värdepappersbolag som auktoriserats att tillhandahålla de investeringstjänster och den investeringsverksamhet som anges i punkterna 3 och 6 i avsnitt A i bilaga I till direktiv 2004/39/EG.

Upp till menyn

Är rapportering av "Nature of report" en obligatorisk uppgift?
Ja, det är en obligatorisk uppgift för att rapporten ska kunna godkännas.

Upp till menyn

Är återköp av ett förlagslån tillståndspliktigt?
Återköp av förlagslån är enligt CRR tillståndspliktigt, se artikel 77 CRR.

Upp till menyn

Läs mer

Rapportering

Frågor om rapportering
Telefontid vardagar kl. 9–11

Innehållsfrågor

Rapporter Corep
Kapitalbaskrav, Stora exponeringar

Innehållsfrågor

Rapporter Corep
Likviditetstäckning, Stabil finansiering
Senast granskad: 2020-01-07
Laddar sidan