Ägarprövning

När finansiellt institut får kännedom om att den krets som har ett kvalificerat innehav i företaget har förändrats ska detta snarast anmälas till FI.

Med kvalificerat innehav avses ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om innehavet representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget.

FI gör en lämplighetsprövning av de nya ägarna och dess ledning bland annat mot uppgifter som hämtas in från till exempel Polismyndigheten, Bolagsverket, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och företag som erbjuder kreditupplysningar. Vid prövning av utländsk medborgare tas kontakt med den utländska tillsynsmyndigheten.

Anmälan ska innehålla

  • vem som ska prövas
  • vilket företag förvärvet avser
  • förvärvets storlek
  • direkt eller indirekt ägande
  • från vem förvärvet görs
  • bakgrunden till förvärvet
  • eventuell koncernöversikt efter förvärvet.

Avgift

En avgift på 6 500 kronor per ägare som ska prövas (direkt eller indirekt) ska betalas till FI. Se faktaruta för betalningsrutin nedan.

Handläggning

FI lämnar besked inom 60 dagar förutsatt att anmälan är fullständig och avgiften betald.

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Läs mer

Senast granskad: 2022-04-28
Laddar sidan