Energikrävande utvinning av kryptotillgångar

Utvinningen av kryptotillgångar kräver extremt mycket el och har därför en stor negativ påverkan på klimatet. Produktionen leder till stora utsläpp av växthusgaser och hotar klimatomställningen.

Metoden som används för att utvinna till exempel bitcoin – proof-of-work – kräver extremt mycket el. Eftersom kryptoproducenterna till stor del har förlagt sin verksamhet till länder med låga energipriser och en hög andel fossilberoende elproduktion innebär detta stora utsläpp av växthusgaser.

På andra håll används förnybar energi för att utvinna kryptotillgångar. Alltmer energi krävs dock för denna utvinning, vilket gör att det finns risk för att den förnybara energin framöver inte kommer att räcka till för de avgörande klimatomställningar som vi behöver göra.

Vi föreslår därför följande åtgärder:

  1. Att EU utreder att förbjuda den energikrävande utvinningsmetoden proof-of-work. Det finns andra metoder för att utvinna kryptotillgångar som minskar energianvändningen med 99,99 procent med bibehållen funktion.
  2. Att Sverige motverkar bred etablering av kryptoutvinning med den energikrävande metoden under tiden.
  3. Att företag som strävar efter att ha en verksamhet i linje med Parisavtalet inte kan kalla sig hållbara om de handlar och investerar i kryptotillgångar som utvunnits med metoden proof of work.
Senast granskad: 2022-10-13