Ägarrapportering

Finansiella företag är skyldiga att rapportera större innehav som exempelvis dotterbolag och andra ägarintressen.

Rapporteringen ska göras årligen eller i samband med ändrade ägarförhållanden.

Även uppgifter om regel- och klagomålsansvariga rapporteras här. Förändringar ska rapporteras löpande.

Behörighetstilldelning

För att få behörighet till Ägarrapporteringssystemet behöver du registrera dig som användare till Rapporteringsportalen.

När det är gjort kan registrerad firmatecknare för bolaget delegera rapporteringsbehörighet. En länk till systemet dyker därefter upp i Rapporteringsportalen.

Mer information finns på sidan Registrera dig som användare.

Läs mer


Rapportering

Frågor om rapportering
Telefontid vardagar kl. 9–11
Senast granskad: 2021-08-25