Publika bolag och deras aktieägare

Lagar och förordningar under denna rubrik berör främst börsbolag, det vill säga aktiebolag vars värdepapper handlas på en reglerad marknad i Sverige. Här finns också regler som rör bolag vars värdepapper handlas på andra handelsplatser – så kallade multilaterala och organiserade handelsplattformar – samt deltagare på en marknad för utsläppsrätter.

Det är i huvudsak fråga om svenska bolag, men i vissa fall även utländska. Reglerna riktar sig särskilt till bolagens ägare och vissa av deras befattningshavare.

Reglerna för prospekt gäller för alla aktiebolag som erbjuder överlåtbara värdepapper till allmänheten, även om det i vissa fall inte sker genom att dessa tas upp till handel på en reglerad marknad.


Senast granskad: 2023-10-17