Blanketter

FI:s blanketter

  • Anmälan säkerhetskänslig verksamhet
  • Anmälan säkerhetsskyddschef/säkerhetsskyddschefens ersättare
  • Begäran om beslut om placering i säkerhetsklass
  • Bekräftelse på genomförd lämplighetsbedömning samt inhämtat samtycke till registerkontroll

Blanketterna finns på sidan Blanketter/Säkerhetsskydd.

Säkerhetspolisens blanketter

Blanketter som ska användas i kontakter med Säpo finns på deras webbsida Blanketter och mallar.

Senast granskad: 2021-12-01
Laddar sidan