Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA)

Syftet med ett säkerhetsskyddsavtal är att säkerhetsskyddet ska upprätthållas, och Sveriges säkerhet skyddas på samma nivå hos leverantören som hos verksamhetsutövaren. För enskilda verksamhetsutövare innebär en säkerhetsskyddad upphandling ett upphandlingsförfarande där de ingår avtal om varor, tjänster eller entreprenader som innehåller säkerhetsklassificerade uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen.

Säkerhetsskyddad upphandling

Syftet med ett säkerhetsskyddsavtal är att säkerhetsskyddet ska upprätthållas, och Sveriges säkerhet skyddas på samma nivå hos leverantören som hos verksamhetsutövaren. För enskilda verksamhetsutövare innebär en säkerhetsskyddad upphandling ett upphandlingsförfarande där de ingår avtal om varor, tjänster eller entreprenader som innehåller säkerhetsklassificerade uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen.

Säkerhetsskyddsavtal

Ett säkerhetsskyddsavtal ska säkerställa att säkerhetsskyddet upprätthålls på samma nivå hos leverantören som hos verksamhetsutövaren. Ett sådant ska upprättas om det i en upphandling eller då en verksamhetsutövare ingår ett avtal som rör säkerhetskänslig verksamhet och det förekommer säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre, eller om leverantören får tillgång till säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet.

 

Senast granskad: 2021-12-01
Laddar sidan