FI:s gd Erik Thedéen talar om kapitalkravsregleringen för tjänstepensionsföretag

onsdag 25 okt

Tid: 09.00 | Om FI

FI:s generaldirektör Erik Thedéen talar om kapitalkravsreglering för tjänstepensionsföretag på konferensen Livdagen i Stockholm.

Laddar sidan