André Guardado Lundqvist och Per Nordkvist om FI:s innovationscenter

fredag 04 okt

Tid: 10.00–11.30 | Om FI

André Guardado Lundqvist (jurist) och Per Nordkvist (avdelningschef) berättar om Finansinspektionens innovationscenter och hur FI:s arbetssätt fungerar i praktiken, sedan starten 2018.

Seminariet är en del av Innovationsveckan på Socialstyrelsen och syftar till inspiration och erfarenhetsutbyte i frågeställningar kring att främja innovation i socialtjänst och hälso- och sjukvård.

För ytterligare upplysningar: Hur kan vi på normerande/tillsynande myndigheter arbeta med innovation (Innovationsveckan)? 

Laddar sidan