Åsa Larson, områdeschef Försäkring, om Solvens 2

torsdag 07 nov

Tid: 09.10–10.30 | Om FI

Åsa Larson, chef för verksamhetsområdet Försäkring på FI, deltar på Juridikseminariet i en programpunkt kallad "Solvens 2I – hur har det gått och vad behövs härnäst?"

För mer information: Juridikseminariet

Laddar sidan