Erik Thedéen, Svenska Handelskammaren i Australien, Sydney

Erik Thedéen talar på ett frukostseminarium anordnat av Svenska Handelskammaren i Australien i Sydney.

torsdag 16 maj

| Om FI

Erik Thedéen presenterar en uppdatering när det gäller frågor som rör finansiell stabilitet i Sverige och andra viktiga frågor för Finansinspektionen.

Svenska Handelskammaren i Australien

Laddar sidan