Magnus Björkman om nya reglerna för försäkringsdistribution

onsdag 18 sep

Tid: 09.00–16.30 | Om FI

Magnus Björkman, biträdande avdelningschef för Marknadsuppförandetillsyn på Finansinspektionen, inleder ett seminarium med titeln "Intressekonflikter vid förmedling - vad får man göra och vad får man inte?".

För mer information: Terminsstart Pension

Laddar sidan