Regeringsrapport om penningtvätt

fredag 15 nov

Tid: 10.00 | Om FI Penningtvätt

FI överlämnar en rapport till regeringen om FI:s insatser mot penningtvätt och finansiering av terrorism i enlighet med uppdrag i 2019 års regleringsbrev.

Laddar sidan