Arbeta med it på FI

När du arbetar med it på FI är du med och skapar de förutsättningar som myndigheten behöver för att kunna utföra sitt samhällsuppdrag och bedriva tillsyn över den svenska finanssektorn.

Ett av FI:s fem stora verksamhetsområden är It, vilket består av en stab och sex avdelningar. Där arbetar sammanlagt drygt 100 personer med allt från förvaltning av it-stöd till innovation och internationell it-koordinering. På området samordnas också myndighetens it-projekt.

Samhället behöver it-specialister och experter inom finans för att tillsammans värna om vår välfärd.
Mats Eklund, verksamhetsområdeschef It

 

Se vad Mats tycker är extra meningsfullt med att arbeta med it på Finansinspektionen:


Senast granskad: 2023-06-05