Avdelningschef - Daniel

Porträtt: Daniel Gedeon

Att jobba på Finansinspektionen kräver ett analytiskt sinne och en förmåga att hitta lösningar och komma till beslut även i de mest komplicerade frågeställningar.

På Finansinspektionens kontor i centrala Stockholm sitter jurister, ekonomer, IT-experter och andra specialister som alla jobbar för att garantera ett stabilt svenskt finansiellt system, välfungerande marknader och ett starkt konsumentskydd.

– Även om jag hade höga förväntningar när jag började så har verkligheten överträffat dessa. Det har varit mer av allt helt enkelt. Mer komplexa frågeställningar, mer arbete, och större utmaningar. Det här är en unik arbetsplats där jag får vara med och se till att de finansiella marknaderna fungerar som de ska i dag, och att vi är rustade för framtiden, säger Daniel Gedeon.

En av utmaningarna med arbetet på Finansinspektionen är att få saker sker på rutin. Det går inte att bara göra som man alltid gjort. Varje frågeställning eller problem som hamnar på Daniels bord måste ses i ett större sammanhang som ständigt förändras.

Det finns inget facit till vårt arbete, det är vi som skapar facit.
För att kunna fatta beslut behöver vi ständigt ligga i framkant av utvecklingen.

– Det finns inget facit till vårt arbete, det är vi som skapar facit. För att kunna fatta beslut behöver vi ständigt ligga i framkant av utvecklingen. Rent konkret innebär det att jag och mitt team sitter med i internationella och nationella forum och kommittéer där lagar och regler utvecklas. Min roll som chef är att hålla samman arbetet och gruppen. Sedan finns det inom min grupp en mängd duktiga specialister inom olika ämnesområden och deras roll är att bidra med sin expertis och driva FI:s tillsynsarbete framåt, säger Daniel.

Det dagliga arbetet innebär mycket interaktion med kollegor inom avdelningen och specialister från andra avdelningar.

– De frågor vi brottas med är ofta för komplicerade för att man ska kunna arbeta helt själv med dem. Det här är en väldigt positiv och vänlig arbetsplats och det gör att det dagliga samarbetet med kollegor är väldigt stimulerande och utvecklande, säger Daniel.

Senast granskad: 2021-06-11
Laddar sidan