Internationellt arbete - Matilda

Matildas arbete sätter riktlinjer för hela Europa.

Efter doktorsexamen i nationalekonomi på Handelshögskolan i Göteborg och med ett brinnande intresse för finansiella frågor är Matilda Gjirja rätt person på rätt plats. I dag representerar hon FI på Europeiska systemrisknämnden (ESRB) i Frankfurt.

Matilda Gjirja har både Stockholm och Frankfurt som kontor. Komplexiteten i att analysera risker för finansiell stabilitet och ta fram rekommendationer för hur dessa ska hanteras samt hitta en flexibilitet för att kunna applicera det på varje individuellt land beskriver hon som en stor utmaning.

Berätta om din roll på ­FI!

– Jag arbetar främst med finansiella stabilitetsfrågor. Just nu är det stort fokus på att förhindra och minska riskerna för stabiliteten i det finansiella systemet. Målet är att förhindra framtida kriser och säkerställa att finanssektorn på ett uthålligt sätt bidrar till den ekonomiska tillväxten. På ESRB tar vi fram riskanalyser och policyrekommendationer som ska gå att applicera på samtliga 27 EU-länder, vilket är en spännande utmaning.

Vilka länder eller marknader jobbar du med?

– Eftersom det framför allt handlar om finansiell stabilitet i EU blir det främst den europeiska marknaden. Där jobbar jag med att ta fram analyser, rekommendationer och verktyg för att förebygga och hantera riskerna. Sedan arbetar jag i Stockholm med att tillämpa dessa och utforma de verktyg som passar bäst för det svenska systemet. Det är det som är mest spännande med rollen, att ta fram en flexibel bas med åtgärder som sedan går att anpassa på varje individuellt EU-land och deras finanssystem.

Vilka internationella möjligheter erbjuder FI?

– Möjligheterna är många. Sedan finanskrisen finns det ett stort antal arbetsgrupper som tar itu med dessa frågor. FI sitter med i över 150 av dem på både europeisk och global nivå. Med de globala finansiella utmaningar som finns just nu är vi aktiva på många fronter världen över.

Vilka är de viktigaste erfarenheterna du bär med dig från ditt internationella arbete?

– Det är mycket givande att vara aktiv i det internationella arbetet vi bedriver. Att få insyn i hur finans­systemen ser ut i olika länder, hur de arbetar och vilka metoder de använder. Det mest stimulerande måste jag säga är möjligheten att påverka. Att ta fram konkreta verktyg och metoder som hela EU kan tillämpa för att säkerställa den finansiella stabiliteten både i enskilda länder och inom unionen.


Porträtt: Matilda Gjirja Senast granskad: 2021-06-11