Jurist - Karl Johan

Karl Johan Nissar arbetar som senior jurist på avdelningen Försäkringsrätt. Där jobbar han bland annat med tillstånd, vilket till exempel innebär att hantera ansökningar från företag om tillstånd att bedriva verksamhet på försäkringsområdet.

– Det är ofta ett omfattande arbete som involverar många olika experter på FI och kräver en ordentlig genomlysning av företaget, säger Karl Johan. Exempel på andra tillståndsärenden som jag har är att pröva ansökningar som kommer in till FI om förändringar som rör vilka som ska få äga och leda företagen på finansmarknaden.

Karl Johan är involverad i flera andra uppgifter på FI, som exempelvis tillsynsundersökningar, där han finns med som juridiskt stöd i de undersökningar som bedrivs på tillsynsavdelningar, och med att ta fram nya föreskrifter.

– Utöver det har jag också varit med i flera projekt på FI, bland annat för att effektivisera hur vi arbetar med alla de ansökningar om tillstånd som vi hanterar på FI.

När Karl Johan kom till FI 2015 hade han tidigare arbetat både statligt och varit anställd på advokatbyrå. Det var flera saker som lockade honom till FI. Han har naturligtvis ett stort intresse för finansmarknaden, men framför allt var det hans samhällsintresse som gjorde att han sökte sig till FI.

FI ger mig ett annat perspektiv. Det vi gör på FI är unikt, det sker bara här

– FI ger mig ett annat perspektiv. Det vi gör på FI är unikt, det sker bara här. Det är till exempel vi som ansvarar för att skriva föreskrifter. På FI får man en bred översikt över finansmarknaden och man kan samtidigt, om man vill, välja att specialisera sig inom specifika delar av regelverken.

På FI finns en specialistkarriär där medarbetare som utvecklats i sin roll och uppfyller särskilda kriterier, höjs till en ny titelnivå. Karl Johan är en av de som utnämnts i specialistkarriären och därmed bytt titel från jurist till senior jurist.

– Utvecklingskurvan är brant på FI. Jag har med åren fått växa med uppgiften och sätta tänderna i allt svårare och mer komplexa uppgifter, till exempel att sätta mig in i regler och frågor om beräkning av kapitalkrav. Det har varit ny och ganska komplicerad materia för mig som jurist, men det finns stora möjligheter att lära sig mycket på FI, tack vare att det finns så kompetenta och trevliga kollegor som delar med sig av sin kunskap, och tar sig tid att förklara hur saker och ting hänger ihop.

Senast granskad: 2021-10-08
Laddar sidan