Kravanalytiker - Emma

Länken mellan verksamhet och it

Hon tillhör avdelningen It-leveransledning, men beskriver rollen som ett detektivarbete mellan verksamheten och It. Emma Skagerberg har jobbat som kravanalytiker på FI sedan 2019 och tycker att det roligaste i jobbet är de varierade uppgifterna och att träffa kollegor från olika delar av verksamheten.

- När det kommer in ett behov från verksamheten ligger det i min roll att ta reda på och formulera hur behovet verkligen ser ut, så att vi kan hitta bästa och smidigaste lösningen för det. Vi jobbar mycket med informationsinhämtning, modeller och att skapa en bild av processen, för att få med alla inblandade på banan. Det som är så roligt är att jag får samarbeta och lära mig av människor från många olika delar av verksamheten och It.

Utvärderar och förbättrar

Inom verksamhetsområde It arbetar flera olika team tillsammans i större projekt och man har sedan ett par år tillbaka valt att arbeta enligt ramverket Safe (Scaled Agile Framework). Det ser Emma har fungerat bra och gått i linje med kulturen som präglas av dialog, samarbete och förbättringsanda.

- Det är en förändringsresa vi gör inom It, att få till det agila arbetet på ett bra sätt. Det räcker inte att ett team jobbar agilt, utan vi behöver se över helheten också för att få det att fungera smidigt. En viktig del är också att vi lägger tid på att utvärdera det vi levererar och se vad vi kan förbättra. Vi har högt till tak.

Emma sökte sig till FI för att hon ville bidra till samhällsnyttan. Men det hon inte kände till sedan tidigare var hur arbetet skulle ha en tydlig koppling till det som sker på internationell nivå.

- Till exempel kommer den nya gröna taxonomin för hållbara investeringar, som EU nyligen har beslutat om även påverka våra it-lösningar. Den här typen av beslut leder till nya regelverk, vilket leder till nya rapporteringskrav för företagen som står under vår tillsyn, vilket i sin tur leder till att vi behöver utveckla och anpassa våra system för att kunna ta emot och analysera informationen.

En framtid med AI?

Framöver ser Emma en spännande tid med nya tekniska verktyg som håller på att arbetas fram.

- Det vi går mot nu är modernare plattformar för e-tjänster, bland annat för inrapportering och tillståndsgivning. Vi har också pågående initiativ kring hur vi ska kunna nyttja AI i framtiden. På FI hanterar vi stora mängder data. Här skulle vi framöver kunna ta hjälp av AI som ett verktyg i analysarbetet.


Porträtt: Emma Skagerberg Senast granskad: 2021-06-11