Systemtekniker - Mikael

En viktig roll för finansbranschen

Porträtt: Mikael Rönnbäck

Flexibelt, kompetenstungt och intensivt. Så skulle Mikael Rönnbäck beskriva sitt jobb som senior systemtekniker. Han arbetar på avdelningen It-drift som är en av tre avdelningar inom verksamhetsområde It.

Mikael kom till FI 2016 och lockades av att FI är en tillsynsmyndighet inom finansbranschen och att få vara med att göra skillnad, både inom organisationen och för samhället.

- Vi är helt enkelt viktiga för finansbranschen. Eftersom FI ställer höga krav på de bolag som vi har tillsyn över – att de har säkra it-lösningar - så är jag också mån om att vi ställer lika höga krav på oss själva internt. Vi har till exempel en rankning på A+ på SSL Labs och har även en bra status i andra övervakande system hos bland annat PTS. Det är vi stolta över.

It har gjort en resa på FI, både organisatoriskt och tekniskt. Sedan 2020 är It ett eget verksamhetsområde och områdeschefen ingår i FI:s ledningsgrupp.

- Under åren har vi breddat oss enormt rent tekniskt vad gäller tjänster och funktioner. Det är en spännande tid framöver när vi fortsätter att etablera bland annat plattformen Docker och Kubernetes. Här kommer vi på sikt kunna lägga på många framtida e-tjänster, vår analysplattform och rapporteringsplattform.

Varierad arbetsdag

I rollen som senior systemtekniker är Mikael bland annat produktägare till systemtjänster i form av webbplattformar så som IIS, och applikationstjänster som till exempel Docker och Kubernetes, autentiserings- logg- och PKI-lösningar. Arbetsdagen innehåller förvaltning, planering, prioriteringar, budget och mycket samarbete.

- Under 2020 har jag jobbat med den nya rapporteringsplattformen som innebär spännande ny teknik. Det är alltid kul att göra nya saker, men i jobbet ingår också att förvalta en del befintliga system. Arbetet är väldigt varierat.

Verksamhetsvärdet är tydligt i mitt jobb.
Jag gillar att se nyttan i det jag levererar.

Familjär stämning

Mikael beskriver stämningen på FI som familjär. Han har deltagit i flera sociala aktiviteter som FI:s föreningar arrangerar och han tycker det är ett bra sätt att få kontakt med andra på FI som man inte vanligtvis jobbar med.

- Jag är delaktig i Fotosektionen och har också varit med på olika hälsosatsningar, som till exempel stegtävlingar. Då insåg jag hur mycket bättre jag mår av att röra på mig.

Senast granskad: 2021-06-11
Laddar sidan