Hr

Hr-staben ansvarar för att driva ett sammanhållet och effektivt arbete med FI:s kompetensförsörjning. Genom arbetet med kompetensförsörjningen säkerställs att rätt kompetens finns på FI för att nå verksamhetens mål.

Hr arbetar operativt och strategiskt med bland annat

  • rekrytering
  • introduktion
  • utbildning
  • karriär- och ledarutveckling
  • arbetsmiljö
  • friskvård
  • lönefrågor.

Karolina Lirón Källåker är Hr-chef.

Senast granskad: 2022-03-01
Laddar sidan