FI-forum: Faktablad om paketerade produkter

Den 1 januari 2018 börjar EU:s nya förordning om faktablad för paketerade försäkrings- och investeringsprodukter för icke-professionella investerare, ”Priip-produkter”, att gälla. FI bjöd därför in till ett forum för att informera om de nya reglerna och ge möjlighet till berörda att ställa frågor.

Agendan innehöll bland annat följande:

  • Varför har reglerna tillkommit?
  • Vad är Priip?
  • Kapitalförsäkringar och faktablad, vad gäller?
  • Produkter med miljömässiga eller sociala mål.