Rapportering för försäkringsföretag

2017-02-09 | FI-forum Försäkring

Solvens 2-regelverket har inneburit ökade krav på rapportering från försäkringsföretagen. För att bidra till förbättrad rapportering anordnades ett FI-forum på detta tema. På FI-forumet deltog även Statistiska Centralbyrån och Riksbanken.

Följande ämnen togs upp på FI-forumet: Vi kommer att ta upp följande:

  • hur rapporteringen används av FI
  • vad företagen bör tänka på inför kommande kvantitativ rapportering
  • hur företagen säkerställer god intern styrning och kontroll för sin rapportering.
  • upprättande av solvens- och verksamhetsrapport.

Presentationsbilder

Laddar sidan