Taxonomi 3.2 – steg 3 publicerad

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat det tredje och sista steget i det nya DPM-paketet: version 3.2.

Steg 3 är ändringar och nya krav på ersättningsrapportering, i fyra olika moduler, baserat på EBA:s riktlinjer. Ändringarna är från och med referensdag 31 december 2022 för alla moduler utom REM GAP vilken ska rapporteras från och med referensdag 31 december 2023.

Delar av version 3.2 kommer med stor säkerhet att bli försenad med en första referensdag framflyttad till 30 juni 2023. Mer information finns via den andra länken nedan.

Förseningen påverkar också nya krav för identifiering av bolag i instansfiler för inrapportering i Fidac. För rapporterande bolag gäller fortfarande institutnummer och scheme=http://www.fi.se/InstNr, men från och med referensdag 2022-12-31, för moduler som ej är uppdelade på ind- och con-versioner ska suffix ".IND" eller ".CON" läggas till institutnumret eftersom det används av valideringar i taxonomierna.

Rapporten CR - Portfölj Bank kommer fr.o.m. version 3.2 att delas upp i två rapporter.
I den nya rapporten IFRS9 – Portfölj Bank ligger mallarna C 111.00 – C 114.00. Resterade mallar ligger kvar i CR – Portfölj Bank. Uppdelning kommer att gälla fr.o.m. referensdag 2022-12-31.

Laddar sidan