Pressinbjudan: Rapportera till Finanspolisen – förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism

Finansinspektionen (FI) bjuder in media till ett frukostmöte tisdagen den 31 januari om en informationskampanj om penningtvätt och finansiering av terrorism. På mötet medverkar FI:s generaldirektör Erik Thedéen och Linda Staaf, chef för underrättelseenheten vid Nationella operativa avdelningen inom Polismyndigheten.

Tid: Tisdagen den 31 januari kl. 08.45 – ca 09.45

Plats: FI:s lokaler, Brunnsgatan 3, Stockholm

Anmälan: Senast den 30 januari till peter.svensson@fi.se eller 076-507 82 72

Kampanjen som inleds på tisdag den 31 januari består av en film och en vägledning med information om penningtvättsreglerna. Informationen skickas ut till omkring 20 000 företag och andra verksamhetsutövare. Mottagare är banker, fondbolag, revisorer, advokater, fastighetsmäklare, auktionshus och andra som hanterar kontanter och som enligt lagen ska granska och rapportera misstänkta transaktioner.

Informationsmaterialet har tagit fram av Samordningsorganet för tillsyn över åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism*.

Penningtvätt och finansiering av terrorism är ett internationellt problem som allvarligt hotar vår demokrati, den allmänna säkerheten, den reala ekonomin och det finansiella systemet.

Arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism är en angelägenhet för hela samhället. Ett mål med kampanjen är att öka medvetenheten generellt om de risker som finns och de åtgärder som krävs för att identifiera misstänkta transaktioner.

 

*Samordningsorganet består av representanter från Bolagsverket, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Finanspolisen, Lotteriinspektionen, Revisorsnämnden, Sveriges advokatsamfund, Säkerhetspolisen samt länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland.

Presstjänst


(Ej sms)
Laddar sidan