Kreditprövning måste förbättras

Stora lån växer men de minsta lånen växer snabbare. Flera låntagare får betalningsproblem kort efter att lånen beviljats och problemen är större bland unga än äldre. Det är några av slutsatserna i Finansinspektionens konsumtionslånekartläggning 2020. Det pekar på att långivarnas kreditprövningar inte fungerar som de ska och därför ser FI nu över riktlinjerna.

Slutsatserna av kartläggningen presenteras på en pressträff kl. 9.00 i dag av FI:s generaldirektör Erik Thedéen och Michael Andersson, senior analytiker på staben Ekonomisk analys.

Se webbsänd pressträff kl. 9.00

Konsumtionslånen växer kraftigt och spelar allt större roll för hushållens ekonomi. De utgör bara en femtedel av hushållens totala lån men står för över hälften av hushållens lånebetalningar.

Årets kartläggning visar att stora konsumtionslån, över 250 000 kronor, har ökat mycket de senaste åren. Samtidigt har små kort- och kontokrediter samt fakturaköp ökat ännu snabbare, från runt fyra miljarder kronor till mer än 50 miljarder kronor de senaste tio åren.

Kartläggningen visar också på risker för uppbyggnad av stora skulder. Många låntagare har lån sedan tidigare och många använder nya lån för att lösa gamla.

Trots att de flesta lånen är små visar kartläggningen att många låntagare får betalningsproblem. Det är 4,5 procent av nya låntagare som får ett inkassokrav under lånets första månader vilket är en indikation på svag återbetalningsförmåga. För låntagare under 25 år var andelen åtta procent.

– Att en så stor andel låntagare får ett inkassokrav så kort inpå att lånet beviljats är inte acceptabelt för ett gott konsumentskydd säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen. Kreditprövningen behöver förbättras och bolag som har en väldig stor andel låntagare som går till inkasso är något som vi kommer att titta närmare på under nästa år.

För att komma tillrätta med bristerna har FI därför startat ett arbete med att se över vilken typ av information som långivare behöver ta in för att bedöma låntagares betalningsförmåga. De nya riktlinjerna ska vara klara till sommaren 2021.

Praktisk information kring pressträffen

Med anledning av covid-19 så gäller för dig som besöker FI att du ska vara helt frisk och symptomfri i två dagar.

Som besökare ska du också följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar för att förhindra smitta av covid-19, som att hålla avstånd och ha en god handhygien.

Vi tackar för din förståelse.

Läs mer

Presstjänst


(Ej sms)
Laddar sidan