Unga och personer med låg inkomst har störst risk att hamna i skuldfällan

Unga låntagare och de med låg inkomst löper högre risk att få betalningsproblem när de tar konsumtionslån. Även om de bara lånar små belopp. Samtidigt minskar risken att konsumenter hamnar i skuldfällan om långivarna gör ordentliga kreditprövningar. Det visar en ny analys från Finansinspektionen (FI) som presenteras i samband med årets Konsumentskyddsrapport.

– Även små lån kan leda till stora problem. Därför är det viktigt att långivare verkligen kontrollerar att lånet kan betalas tillbaka. Det är ett viktigt skydd, inte minst för unga som annars riskerar att kliva in i vuxenlivet med stora skulder, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen.

Analysen visar att unga låntagare mellan 18 och 29 år har störst risk att få betalningsproblem. Oavsett hur stora deras inkomster är. Det kan bero på att unga låntagare har sämre och mer osäker ekonomi eller är mindre vana att hantera räkningar. Även de med låga inkomster löper större risk att få betalningsproblem eftersom de har små marginaler i sin ekonomi. Analysen grundar sig på alla konsumtionslån som beviljats under en 10-dagarsperiod under våren 2019.

Analysen visar även att små lån oftare leder till betalningsproblem än stora. Detta eftersom små lån oftare tas av unga och personer med låga inkomster. Dessutom görs det generellt mindre omfattande kreditprövningar för små lån.

Gör långivarna ordentliga kreditprövningar, med underlag som visar konsumentens alla befintliga lån, minskar risken att få betalningsproblem för alla grupper av låntagare. Det pekar på behovet av ett system där långivare kan få en helhetsbild av konsumentens skulder. Något som saknas i dag och som FI vill att regeringen utreder.

Just riskerna kopplade till konsumtionslån och bristande kreditprövningar är ett område som FI kommer att arbeta mycket med under 2021 och som lyfts i konsumentskyddsrapporten. Det andra området är brister i omsorgsplikten på investerings- och försäkringsmarknaderna. Finansiella företag är skyldiga att se till att deras produkter når rätt målgrupp. Och FI ser en stor risk att konsumenter erbjuds komplexa finansiella sparprodukter som inte är lämpliga.

Webbsänd presentation

Konsumentskyddsrapporten och analysen presenteras av generaldirektör Erik Thedéen i en webbsändning på fi.se i dag,  se den webbsända presentationen kl. 10.00

Konsumentskyddsrapport 2021
FI-analys nr 29, Varför får vissa konsumtionslånetagare betalningsproblem?

Digital frågestund för media

Media bjuds in till digital frågestund med Erik Thedéen omedelbart efter presentationen, kl. 10.20. Frågestunden är endast för media och genomförs endast digitalt i Zoom.

Tid: I dag onsdag den 24 februari, kl.10.20.
Anmälan: Till victoria.ericsson@fi.se. Länk till mötet skickas till anmälda journalister.

Presskontakt
070-300 47 32

Laddar sidan