Svea Bank och Resurs Bank får anmärkningar för bristande kreditprövningar

Svea Ekonomi, som numera har slagits ihop med Svea Bank, och Resurs Bank har haft brister i sina kreditprövningar av konsumenter som fått stora blancolån. Bankerna får därför anmärkningar och sanktionsavgifter på 45 respektive 50 miljoner kronor.

FI:s undersökningar visar att Svea Ekonomi och Resurs Bank inte har grundat sina kreditprövningar på tillräckliga uppgifter om konsumenternas ekonomiska förhållanden.

Företagen har använt sig av bristfälliga uppgifter om konsumenternas skuldsituation. Det har inneburit att de inte har beaktat alla skulder som en konsument kan ha haft. De har till exempel bortsett från storleken på eventuella bolån. Företagen har också bortsett från vilka utgifter som konsumenterna har haft för boende, barn och lån som de haft sedan tidigare. Den typen av information har stor betydelse för att kunna bedöma om en konsument kan betala tillbaka ett lån. Företagen har alltså inte gjort ordentliga kreditprövningar.

Svea Bank och Resurs Bank får därför varsin anmärkning och ska betala sanktionsavgifter på 45 respektive 50 miljoner kronor.

– Ordentliga kreditprövningar är det viktigaste skyddet för att konsumenter inte ska hamna i skuldfällor. Att företagen helt har bortsett från utgifter som är centrala för konsumenter och inte ens har beaktat storleken på eventuella bolån är anmärkningsvärt, säger FI:s biträdande generaldirektör Susanna Grufman.

FI:s styrelse fattade sanktionsbeslutet den 21 juni 2022.

Läs mer på www.fi.se

Pressekreterare
070-300 47 32

Laddar sidan