Penningtvätt och terroristfinansiering - finanssektorns förebyggande åtgärder (2006:17)

2006-10-26 | Rapporter Penningtvätt

Finansinspektionen har undersökt hur väl företag i finanssektorn efterlever lagar och regler om bekämpning av penningtvätt och terroristfinansiering. Resultatet av undersökningen är nedslående. Många av de 133 undersökta företagen indikerar allvarliga brister.

Laddar sidan