Diskonteringsräntekurvor

FI publicerar diskonteringsräntekurvor som stöd för försäkringsföretag och för att främja enhetliga beräkningar.

Diskonteringsräntekurvor för svenska kronor användes tidigare för Solvens 1-rapportering och trafikljusrapportering. Numera används de för rapportering i enlighet med Tjänstepensionsregleringen.