Om diskonteringsräntekurvor

Räntekurvorna som publiceras av FI är endast ett stöd för företagen. Det är företagens ansvar att bestämma diskonteringsräntekurva enligt de krav som framgår i FFFS 2013:23.

Diskonteringsräntekurvorna publiceras månatligen och avser balansdagen för månadsslutet. Publiceringen sker i regel femte arbetsdagen efter månadsskifte, se FI:s kalendarium.

Diskonteringsräntekurvorna är i svenska kronor för solvens 1-rapportering och trafikljusrapportering. De publiceras månatligen, se nedan, och avser balansdagen för månadsslutet.

För diskonteringsräntekurvor för solvens 2-rapportering hänvisas till Eiopas webbplats.


Senast granskad: 2022-01-05