Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Vi visar heller inte så kallade visselblåsarärenden med hänsyn till vikten av att kunna garantera att anmälarens identitet inte röjs. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Om du vill ta del av en handling kan du mejla till registrator, finansinspektionen@fi.se.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2023-09-2123-26131BlueOrchard Microfinance FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-09-2123-26130-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-09-2123-26129-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-09-2123-26128Enzymatica AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-09-2123-26127-Begäran om utlämnande av handlingKonsument
2023-09-2123-26126Insplorion ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-09-2123-26125-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-09-2123-26124-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-09-2123-26123-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-09-2123-26122Recollecta LtdFörfrågan om regelverkTillstånd
2023-09-2123-26121-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-09-2123-26120Wictor Family Office ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagKapitalmarknadsrätt
2023-09-2123-26119-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-09-2123-26118-Begäran om utlämnande av handlingKonsument
2023-09-2123-26117Hoi Publishing ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-09-2123-26116Hedin Mobility Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-09-2123-26115Autorité des Marchés Financiers (AMF), FrankrikeGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - ARTEMID SENIOR LOAN IV S.L.P. 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-09-2123-26114Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-09-2123-26113Goldcup 33724 ABTillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra AIF/utländsk motsvarighet till specialfond till icke-professionella investerareKapitalmarknadsrätt
2023-09-2123-26112AQR UCITS FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-09-2123-26111Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - NEW YELLOW RIVER FUND SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-09-2123-26110Goldcup 33725 ABTillstånd för svensk AIF-förvaltare att marknadsföra AIF/utländsk motsvarighet till specialfond till icke-professionella investerareKapitalmarknadsrätt
2023-09-2123-26109Central Bank of Ireland, IrlandAnmälan om delfonder ucits - Tabula ICAV 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2023-09-2123-26108-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-09-2123-26107AQR UCITS FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-09-2123-26106-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-09-2123-26105Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM), NederländernaGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Goldman Sachs Asset Management B.V. 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-09-2123-26104EcoRub ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-09-2123-26103Nexam Chemical Holding ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-09-2123-26102-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-09-2123-26101FinansdepartementetÄndring av regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende FinansinspektionenStyrning och verksamhetsstöd
2023-09-2123-26100-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-09-2123-26099-Förfrågan om regelverk för långivare inom riskkapitalbolagTillstånd
2023-09-2123-26098AQR UCITS FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-09-2123-26097S.P. ROSCAR Stockholm ABAnmälan om ändring i ägarförhållanden eller nära förbindelserTillstånd
2023-09-2123-26096UBS (Lux) Bond FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-09-2123-26095Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - EQT X CO-INVESTMENT (C) SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-09-2123-26094-Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2023-09-2123-26093Statistiska centralbyrån (SCB)Enkät - Utrikeshandel med tjänster, ej gränspasserande varor och transfereringar, kvartal 3 år 2023Ekonomi
2023-09-2123-26092-Intyg av Finansinspektionen godkänt prospekt till annan myndighet inom EES (Europapass)Marknadstillsyn
2023-09-2123-26091-Förfrågan om prospektreglerMarknadstillsyn
2023-09-2123-26090BNP Paribas EasyÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-09-2123-26089PIMCO ETFs plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-09-2123-26088-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-09-2123-26087-Klagomål - SEBKonsument
2023-09-2123-26086Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - TRISTANINCOME PLUS STRATEGYONE SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-09-2123-26085Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - ASSET MANAGEMENT UMBRELLA FUND 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-09-2123-26084-Förfrågan om regelverkBankrätt
2023-09-2123-26082-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-09-2123-26081-Klagomål - ICA BankenKonsument
2023-09-2123-26080Creturner Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-09-2123-26079Yrkeshögskolan Stockholm School of Business.Förfrågan om regelverkTillstånd
2023-09-2123-26078Lazard Global Active Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-09-2123-26077NanoCap Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-09-2123-26076Heimstaden Bostad ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeDokumentation
2023-09-2123-26075-Klagomål - KPA PensionKonsument
2023-09-2123-26074K-Fast Holding ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-09-2123-26073-Förfrågan om regelverkTillstånd
2023-09-2123-26072Advenica AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-09-2123-26071GenFunds Global plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-09-2123-26070K-Fast Holding ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-09-2123-26069-Förfrågan om EMGprimeKonsument
2023-09-2123-26068Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - CREDIT SUISSE PRIVATEEQUITY PLATFORM II S.C.SP.SICAV-RAIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-09-2123-26067Alfred Berg Kapitalforvaltning ASGodkännande av ändring i fondbestämmelser för värdepappersfond -Alfred Berg Nordic High Yield ACCKapitalmarknadsrätt
2023-09-2123-26066Handelsbanken Fonder ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagKapitalmarknadsrätt
2023-09-2123-26065EspiriaÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-09-2123-26064-Förfrågan om Guard TherapeuticsKonsument
2023-09-2123-26063-Förfrågan om ScandiCapitalKonsument
2023-09-2123-26062Lumyna-Marshall Wace UCITS SICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-09-2123-26061Handelsbanken Fonder ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagKapitalmarknadsrätt
2023-09-2123-26060-Klagomål - Lichfield Finance Trust BankKonsument
2023-09-2123-26059Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - SEB FUND 2 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-09-2123-26058Morgan Stanley Investment FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - 2009/65 ECKapitalmarknadsrätt
2023-09-2123-26057Tidaholms SparbankÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2023-09-2123-26056Avida Finans AB (publ)Ändring av styrelse/vd/firmatecknare/revisorTillstånd
2023-09-2123-26055Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgInformation om gränsöverskridande verksamhet - GENESTANORDIC CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A R.L. 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-09-2123-26054-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-09-2123-26053-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-09-2123-26052Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - CARLYLECREDIT OPPORTUNITIES FUND III (PARALLEL), SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-09-2123-26051-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-09-2123-26050-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-09-2123-26049Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - CCOF III LUX FEEDER, SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-09-2123-26048-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-09-2123-26047Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - APOLLO PRIVATEMARKETS SICAV 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-09-2123-26046-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-09-2123-26045Pzena Value Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-09-2123-26043Central Bank of Ireland, IrlandAnmälan om delfonder ucits - Shariah Multi Asset Fund - SE 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2023-09-2123-26042-Klagomål - bedrägeriKonsument
2023-09-2123-26041TITANBAY MASTER FUND SCSP-RAIFÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-09-2123-26040-Klagomål - BigbankKonsument
2023-09-2123-26039-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-09-2123-26038-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-09-2123-26037Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - ANACAP IV SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-09-2123-26036Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - MACQUARIE PORTFOLIO FINANCING FUND SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-09-2123-26035Central Bank of Ireland, IrlandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - KKR Alternative Investment Management Unlimited Company 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-09-2123-26034Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - DWS INVEST 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2023-09-2123-26033-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-09-2123-26032Enad Global 7Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-09-2123-26031-Klagomål - Swe-solution.comKonsument
2023-09-2123-26030-Klagomål - Bullchain traders och Harper DBKonsument
2023-09-2123-26029Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - JSS INVESTMENTFONDS 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2023-09-2123-26028Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), SpanienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - GOLDCUP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-09-2123-26027Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), SpanienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - GOLDCUP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-09-2123-26026Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), SpanienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - GOLDCUP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-09-2123-26025-Klagomål - Resurs BankKonsument
2023-09-2123-26024-Avrop av konsult med förnyad konkurrensutsättning från ramavtal med nr 22-6807Dokumentation
2023-09-2123-26023Central Bank of Ireland, IrlandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Kestrel Capital Limited 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2023-09-2123-26022DC Developing Markets Strategies PlcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-09-2123-26021-Klagomål - Falkenbergs sparbankKonsument
2023-09-2123-26020Bank of Spain, SpanienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Annex VI 2015/2366/EUBetalrätt
2023-09-2123-26019Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), CypernGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - HOXTON CAPITAL MANAGEMENT (EUROPE) LTD 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2023-09-2123-26018Central Bank of Ireland, IrlandÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - KKR Alternative Investment Management Unlimited CompanyKapitalmarknadsrätt
2023-09-2123-26017-Klagomål - SEBKonsument
2023-09-2123-26016-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-09-2123-26015-ÄgarprövningBankrätt
2023-09-2123-26014-Klagomål - Admiral MarketsKonsument
2023-09-2123-26013Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - J.P.Morgan Structured Products B.V., JPMorgan Chase Financial Company LLC, JPMorgan Chase Bank, N.A., JPMorgan Chase & CoMarknadstillsyn
2023-09-2123-26012-Direktupphandling av externt juriststödLeveransledning
2023-09-2123-26011Crunchfish AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-09-2123-26010FinansinspektionenFöreskrifter och allmänna råd FFFS XXXX:X om ändring i FFFS 2014:8 om viss verksamhet med konsumentkrediter m.mBankrätt
2023-09-2123-26009-Klagomål - Bluestep Bank ABKonsument
2023-09-2123-26008Nanexa ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-09-2123-26007Götenehus Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-09-2123-26006Deutsche Bank AG bankfilial StockholmInformation om verksamheten - årsakt 2023Banktillsyn
2023-09-2123-26005Spermosens ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-09-2123-26004Societe Generale SA Bankfilial SverigeInformation om verksamheten - årsakt 2023Banktillsyn
2023-09-2123-26003Ortoma ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-09-2123-26002Euroafrica Digital Ventures ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-09-2123-26001Yubico ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-09-2123-26000Bigbank AS Sverige FilialInformation om verksamheten - årsakt 2023Banktillsyn
2023-09-2123-25999Aktiebolaget ElectroluxAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2023-09-2123-25998Facit Bank FilialInformation om verksamheten - årsakt 2023Banktillsyn
2023-09-2123-25997-Klagomål - SEBKonsument
2023-09-2123-25996-Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2023-09-2123-25995-Klagomål - Dreams NordicKonsument
2023-09-2123-25994-Klagomål - CFDSKonsument
2023-09-2123-25993Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - DWS Invest 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-09-2123-25992-Klagomål - AuroacoinKonsument
2023-09-2123-25991Finansinspektionen, FinlandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Pliant Oy 2015/2366/EUBetalrätt
2023-09-2123-25990Linné Kapitalförvaltning ABAnmälan om uppdragsavtal av fondbolag/AIF-förvaltare/värdepappersbolag (utan avgift)Uppförandetillsyn
2023-09-2123-25989SEB Fund 5 - SEB Euro Short Rate FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2023-09-2123-25988Autorité des Marchés Financiers (AMF), FrankrikeAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - SCHRODERS CAPITAL SENIOR INFRASTRUCTURE DEBT EUROPE V SCSP SICAV-RAIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2023-09-2123-25987-Klagomål - Swe solutions / FCU Investments LTDKonsument
2023-09-2123-25986-Klagomål - Länsförsäkringar BankKonsument
2023-09-2123-25985-Begäran om utlämnande av handlingHr
2023-09-2123-25984-Direktupphandling av externt juriststödLeveransledning
2023-09-2123-25983Linklaters Advokatbyrå AktiebolagFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2023-09-2123-25982-Granskning av en sanktionStyrning och verksamhetsstöd
2023-09-2123-25981Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass)Marknadstillsyn
2023-09-2123-25980-Ledigförklarande av anställning som juristassistent på avdelning Kapitalmarknadsrätt, verksamhetsområde MarknaderHr
2023-09-2123-25979-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-09-2123-25978-Klagomål - Forex bankKonsument
2023-09-2123-25977Avarda ABLedningsprövningTillstånd
2023-09-2123-25976-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-09-2123-25975-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2023-09-2123-25974-Förfrågan om brottsförebyggande information vid misstanke om bedrägeriKonsument