Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Vi visar heller inte så kallade visselblåsarärenden med hänsyn till vikten av att kunna garantera att anmälarens identitet inte röjs. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Om du vill ta del av en handling kan du mejla till registrator, finansinspektionen@fi.se.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig avdelning
2022-10-0622-26571Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucitsKapitalmarknadsrätt
2022-10-0622-26570Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucitsKapitalmarknadsrätt
2022-10-0622-26569-PersonalaktHr
2022-10-0622-26568HSBC Global Investment FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-10-0622-26567Partners Group Listed Investments SICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-10-0622-26566Central Bank of Ireland, IrlandInformation om gränsöverskridande verksamhet - AGL CLO Equity Fund(Ireland)Kapitalmarknadsrätt
2022-10-0622-26565Nordic Issuing ABLedningsprövningTillstånd
2022-10-0622-26564-Förfrågan om utebliven betalningKonsument
2022-10-0622-26563Enklare Ekonomi Sverige ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2022-10-0622-26562-Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2022-10-0622-26561-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-10-0622-26560-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-10-0622-26559-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-10-0622-26558-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-10-0622-26557Tydliga Storkund ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2022-10-0622-26556-Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2022-10-0622-26555-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-10-0622-26554-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-10-0622-26553-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-10-0622-26552-PersonalaktHr
2022-10-0622-26551Starbright Management ABAnmälan om ny fond under förvaltningKapitalmarknadsrätt
2022-10-0622-26550-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-10-0622-26549-PersonalaktHr
2022-10-0622-26548-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-10-0622-26547Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - EQT INFRASTRUCTURE VI CO-INVESTMENT (B) SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-10-0622-26546Ortoma ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-10-0622-26545Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (publ)LedningsprövningTillstånd
2022-10-0622-26544XtrackersÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-10-0622-26543Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - HINES U.S. PROPERTY PARTNERS LUX SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-10-0622-26542Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - HINES U.S. PROPERTY PARTNERS II LUX SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-10-0622-26541-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-10-0622-26540Scandinavian Biogas Fuels International ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-10-0622-26539-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-10-0622-26538-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-10-0622-26537-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-10-0622-26536-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-10-0622-26535-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-10-0622-26534-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-10-0622-26533Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - ETC Issuance (Guernsey) PCC LimitedMarknadstillsyn
2022-10-0622-26532Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Vontobel Financial Products GmbHMarknadstillsyn
2022-10-0622-26531-Begäran om utlämnande av handlingHr
2022-10-0622-26530Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucits - SCHRODER INTERNATIONALSELECTION FUND 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
2022-10-0622-26529-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-10-0622-26528Kambi Group plcAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-10-0622-26527-Begäran om biträde från utlandetKonsument
2022-10-0622-26526Nordic Paper Holding ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-10-0622-26525C WorldwideÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-10-0622-26524SEB Fund 3 - SEB Technology FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-10-0622-26523Länsförsäkringar GotlandAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
2022-10-0622-26522LifeClean International AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-10-0622-26521Aventura Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
2022-10-0622-26520-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-10-0622-26519-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-10-0622-26518-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-10-0622-26517-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-10-0622-26516PictetÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-10-0622-26515-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-10-0622-26514S.P. Arén Stockholm ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
2022-10-0622-26513-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-10-0622-26512-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-10-0622-26511-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-10-0622-26510-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2022-10-0622-26509-Beslut om godkännande av prospekt - aktierMarknadstillsyn
2022-10-0622-26508Central Bank of Ireland, IrlandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Nomura Bank International plcMarknadstillsyn
2022-10-0622-26507Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - MORGAN STANLEY,MORGAN STANLEY& CO. INTERNATIONAL PLC, MORGAN STANLEY B.V., MORGAN STANLEY FINANCE LLCMarknadstillsyn
2022-10-0622-26506-Godkännande av prospekt för sekundäremissioner - aktierelaterade värdepapperMarknadstillsyn
2022-10-0622-26505DIGG - Myndigheten för digital förvaltningBeredning av internationella riktlinjerOperativa risker
2022-10-0622-26504Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filialInformation om verksamheten - årsakt 2022Försäkringstillsyn
2022-10-0622-26503Norrfinans Företagsförsäkringar ABAnmälan om ändring i ägarförhållanden eller nära förbindelserTillstånd
2022-10-0622-26502Berggren, Sven JohanTillstånd för försäkringsdistributionTillstånd
2022-10-0622-26501HSBC ETFs plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2022-10-0622-26500Sappisure Försäkrings ABRapportering av riskkoncentrationer eller transaktioner inom gruppFörsäkringstillsyn
2022-10-0622-26499-BeredskapsarbeteStöd och säkerhet
2022-10-0622-26498Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - NUVEEN ALTERNATIVESEUROPE S.À R.L 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-10-0622-26497Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - BLUEBAYINVESTMENT FUNDS ICAV 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-10-0622-26496Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - DRC SIM AUSTRALIAN REAL ESTATEDEBT FUND I SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-10-0622-26495-Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2022-10-0622-26494Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - SLATE EUROPEAN ESSENTIAL REAL ESTATE INCOME FUND SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2022-10-0622-26493-Rangordnat avrop av konsult från ramavtal IT-konsulttjänster område drift och support med dnr 22-6807It-drift
2022-10-0622-26492Marsh ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd

Laddar sidan