Företagsregistret

AXA France vie

Adress
313 Terrasses de l'Arche
92727 NANTERRE CEDEX
Frankrike
Telefon
Kategori
Utländskt försäkringsbolag, gränsöverskridande han
Annan verksamhet
 
Institutnummer hos FI
11469
Status
Aktiv, 1999-09-27

Tillstånd

 • 1999-09-27 Ia) Livförsäkring (direkt)
  Ia) Livförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 1999-09-27 III. Försäkr anknuten värdepappersfonder (direkt)
  III. Försäkring anknuten till värdepappersfonder (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 1999-09-27 VI. Capital redemption
  VI. Capital redemption
 • 1999-09-27 VII. Förvaltning av pensionsfonder
  VII. Förvaltning av pensionsfonder
 • 1999-09-27 VIII. Verksamhetsformer som avses i artikel 1.2 e
  VIII. Verksamhetsformer som avses i artikel 1.2 e
 • 1999-09-27 1. Olycksfall (direkt)
  1. Olycksfall (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 1999-09-27 2. Sjukdom (direkt)
  2. Sjukdom (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]

Filialer

ombud - ib) tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)

ombud - iia) giftermålsförsäkring (direkt)

ombud - iib) födelseförsäkring (direkt)

ombud - iv. lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt)

ombud - ia) livförsäkring (direkt)

ombud - iii. försäkr anknuten värdepappersfonder (direkt)

Laddar sidan