Företagsregistret

Lavröd, David Andreas

Adress
Telefon
Kategori
Försäkringsdistribution, anställd
Annan verksamhet
 
Institutnummer hos FI
Status

Tillstånd

 • 2020-02-13 Ia) Livförsäkring (direkt)
  Ia) Livförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2020-02-13 Ia) Livförsäkring (indirekt)
  Ia) Livförsäkring (indirekt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2020-02-13 Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)…
  Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2020-02-13 Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäk (indirekt)
  Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (indirekt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2020-02-13 III. Försäkr anknuten värdepappersfonder (direkt)
  III. Försäkring anknuten till värdepappersfonder (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2020-02-13 III. Försäk ankn värdepappersfonder (indirekt)
  III. Försäkring anknuten till värdepappersfonder (indirekt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]

anställdaforsform

Laddar sidan