Företagsregistret

Lån & Spar Sverige, bankfilial

Adress
Box 4114
203 12 MALMÖ
Telefon
Kategori
Utländsk banks filial
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
516406-0971
Institutnummer hos FI
11669
Status
Aktiv

Tillstånd

  • 2016-06-14 Gränsöverskridande verksamhet försäkringsförmedling
  • 2016-03-01 Penningmarknadsmäkling
  • 2014-03-06 Mottagande insättningar och andra återbet. medel fr allmänh.
  • 2014-03-06 Utlåning
  • 2014-03-06 Betalningsförmedling
Laddar sidan