Företagsregistret

Rocker AB (publ)

Adress
Flaggan 1115
116 74 Stockholm
Sverige
Telefon
020-700 700
Kategori
Betalningsinstitut
Annan verksamhet
 
Organisationsnummer
559046-8574
Institutnummer hos FI
44079
Status
Aktiv, 2017-02-02

Tillstånd

  • 2021-02-01 Kontoinformationstjänster
    Kontoinformationstjänster
  • 2019-10-09 Genomföra betalningstransaktioner
    Genomföra betalningstransaktioner
  • 2019-10-09 Genomföra bet.trans genom kreditutrymme
    Genomföra betalningstransaktioner genom kreditutrymme

Se gränsöverskridande handel

agerar ombud - 16. annan förmögenhetsskada (direkt)

Laddar sidan