Företagsregistret

Instabank ASA

Adress
Drammensveien 175
0277 OSLO
Norge
Telefon
974 85 610
Kategori
Utländsk bank, gränsöverskridande handel
Annan verksamhet
 
Institutnummer hos FI
46192
Status
Aktiv, 2018-09-28

Tillstånd

  • 2018-12-01 Mottagande av insättningar och andra återbet.medel…
    Mottagande av insättningar och andra återbetalningspliktiga medel. Föremål för ömsesidigt erkännande enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.
  • 2018-12-01 Utlåning
    Utlåning, omfattande bland annat konsumentkrediter, kreditavtal som rör fast egendom, factoring, med eller utan regress och finansiering av handelskrediter (inklusive ”forfeiting”). Föremål för ömsesidigt erkännande enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.
  • 2018-12-01 Betalningstjänst
    Betaltjänster enligt definitionen i artikel 4.3 i direktiv 2007/64/EG. Föremål för ömsesidigt erkännande enligt bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU.
Laddar sidan