Företagsregistret

Collector Bank AB

Adress
Box 11914
404 39 Göteborg
Sverige
Telefon
031-7502100
Kategori
Bankaktiebolag
Annan verksamhet
Försäkringsdistribution
Litet och icke-komplext institut
 
Organisationsnummer
556597-0513
LEI kod
529900AGWAKUTYNETM62
Institutnummer hos FI
41511
Status
Aktiv, 2001-07-03

Tillstånd

 • 2015-05-22 Tillstånd att bedriva bankrörelse
  Tillstånd att bedriva bankrörelse, enligt lag 2004:297 om bank och finansieringsrörelse
 • 2012-12-13 Ia) Livförsäkring (direkt)
  Ia) Livförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2012-12-13 16. Annan förmögenhetsskada (direkt)
  16. Annan förmögenhetsskada (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2012-12-13 1. Olycksfall (direkt)
  1. Olycksfall (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
 • 2012-12-13 2. Sjukdom (direkt)
  2. Sjukdom (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]

Se gränsöverskridande handel

Filialer

Anställda försäkringsförmedlare

Övrigt