Företagsregistret

Nordnet Bank AB

Adress
Box 30099
104 25 STOCKHOLM
Telefon
08-506 330 00
Kategori
Bankaktiebolag
Annan verksamhet
Försäkringsförmedling
Värdepappersbolag
 
Organisationsnummer
516406-0021
Institutnummer hos FI
11141
Status
Aktiv

Tillstånd

 • 2018-08-02 16. Annan förmögenhetsskada (direkt)
 • 2018-04-12 Ia) Livförsäkring (direkt)
 • 2018-04-12 Ia) Livförsäkring (indirekt)
 • 2018-04-12 Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)
 • 2018-04-12 Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (indirekt)
 • 2018-04-12 III. Försäkring anknuten till värdepappersfonder (direkt)
 • 2018-04-12 III. Försäkring anknuten till värdepappersfonder (indirekt)
 • 2009-01-09 Investeringsrådgivning till kund avs finansiella instrument
 • 2007-11-01 Mottagande & vidarebefordran av order avs fi instrument
 • 2007-11-01 Utförande av order avs fi instrument på kunders uppdrag
 • 2007-11-01 Handel med finansiella instrument för egen räkning
 • 2007-11-01 Diskretionär portföljförvaltning avs finansiella instrument
 • 2007-11-01 Garantigivning & placering av fi instrument m fast åtagande
 • 2007-11-01 Placering av finansiella instrument utan fast åtagande
 • 2007-09-11 Förvaltare av fondandelar
 • 2004-11-26 Tillstånd att bedriva pensionssparrörelse (IPS)
 • 2002-06-19 Oktroj och stadfästelse av bolagsordning

Anställda försäkringsförmedlare

Laddar sidan