Företagsregistret

I vårt företagsregister finns namn på företag och personer med tillstånd att erbjuda finansiella tjänster. Registret innehåller även namn på finansiella institut och inlåningsföretag, som enbart är registrerade hos oss. De står inte under vår tillsyn.

Sambla Group AB

Gränsöverskridande handel

DatumTillstånd
Norge
2016-09-15
Ia) Livförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2016-09-15
Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2016-09-15
16. Annan förmögenhetsskada (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2016-09-15
1. Olycksfall (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2016-09-15
2. Sjukdom (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
Finland
2021-04-13
Ia) Livförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2021-04-13
Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2021-04-13
16. Annan förmögenhetsskada (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2021-04-13
1. Olycksfall (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2021-04-13
2. Sjukdom (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
Danmark
2021-04-13
Ia) Livförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2021-04-13
Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2021-04-13
16. Annan förmögenhetsskada (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2021-04-13
1. Olycksfall (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
2021-04-13
2. Sjukdom (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
Laddar sidan