FFFS 2020:5

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:24) om försäkringstekniska grunder

Gäller från 2020-06-01 , ändring av FFFS 2007:24

Sammanfattning

FI uppdaterar antaganden om dödlighet för ålderspension och sjuklighet för sjukpension som finns i bilagan till föreskrifterna. Antagandena är vägledande för arbetsgivare när de tillämpar lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. (tryggandelagen). Syftet är att ändringarna ska leda till mer rättvisande beräkningar. ändr. FFFS 2020:5

Dokument

Laddar sidan