FFFS 2022:9

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:27) om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har undantag

Gäller från 2023-01-01 , ändring av FFFS 2011:27

Sammanfattning

FI tar bort hänvisningarna i de allmänna råden till 4 kap. 5 § till den internationella redovisningsstandarden IFRS 4 Försäkringsavtal eftersom den upphävs.

Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2023. ändr. 2022:9

Dokument

Laddar sidan