FFFS 2021:7

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2019:19) om pensionsstiftelser

Gäller från 2021-07-06 , ändring av FFFS 2019:19

Sammanfattning

Ändringarna innebär ett förtydligande av att det finns bestämmelser om när en pensionsstiftelse ska lämna information om stiftelsen och dess verksamhet även i 10 o § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Ändringarna börjar gälla den 6 juli 2021. ändr 2021:7

Dokument

Laddar sidan