FFFS 2021:9

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:22) om tillsynsrapportering för tjänstepensionsföretag

Gäller från 2021-07-06 , ändring av FFFS 2019:22

Sammanfattning

Ändringarna innebär bland att justeringsbeloppet som följer av 8 kap. 2 och 6 a §§ lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag läggs till i rapporteringsmallarna, och en anpassning av att godkända infrastrukturinvesteringar numera är en egen undergrupp i kapitalkravet för marknadsrisk. Ändringarna innebär också ett tillägg av rapportering av enskilda öppna derivatposter.

Ändringarna börjar gälla den 6 juli 2021. ändr 2021:9

Dokument

Laddar sidan