FFFS 2021:10

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag

Gäller från 2021-07-06 , ändring av FFFS 2019:23

Sammanfattning

Ändringarna är i huvudsak förtydligande tillägg om att det finns bestämmelser om säkerhetsreserver i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2021:4) om livförsäkringsföretags och tjänstepensionsföretags beräkning av säkerhetsreserv.

Ändringarna börjar gälla den 6 juli 2021. ändr 2021:10

Dokument

Laddar sidan