Varning för Areatrading

2022-08-19

Finansinspektionen (FI) har fått kännedom om att personer som säger sig
representera Areatrading erbjuder finansiella tjänster till svenska investerare.

Areatrading existerar inte enligt FI:s efterforskningar. Areatrading har inte tillstånd från FI att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet i Sverige och står alltså inte under FI:s tillsyn. Någon gränsöverskridande verksamhet för Areatrading har heller inte anmälts till FI från något annat EES-land. Areatrading har inte heller tillstånd att driva finansiell verksamhet enligt tillsynsmyndigheten i det land där bolaget verkar ha sin hemvist.

FI varnar investerare och andra att handla med företag som inte har tillstånd att driva finansiell verksamhet. Samtliga företag med tillstånd i Sverige finns på www.fi.se under Företagsregistret.

Areatrading använder följande kontaktuppgifter:

Webbsida: www.areatrading.io
Mejl: support@areatrading.io
Telefon: +442030976318

Laddar sidan