Varning för Palle Securities

2022-08-31

Finansinspektionen (FI) har fått kännedom om att personer som säger sig
representera Palle Securities erbjuder finansiella tjänster till svenska investerare.

Palle Securities existerar inte enligt FI:s efterforskningar. Palle Securities har inte tillstånd från FI att driva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet i Sverige och står alltså inte under FI:s tillsyn. Någon gränsöverskridande verksamhet för Palle Securities har heller inte anmälts till FI från något annat EES-land.

FI varnar investerare och andra att handla med företag som inte har tillstånd att driva finansiell verksamhet. Samtliga företag med tillstånd i Sverige finns på www.fi.se under Företagsregistret.

Palle Securities använder följande kontaktuppgifter:

Mejl: info@pallesecurities.com
Adress: Birjer Jarlsgatan 14, 11434 Stockholm, Sweden

Laddar sidan