Aktuellt

Tillsynen över bankerna

Årets tillsynsrapport beskriver det svenska banksystemet, hur FI arbetar med tillsyn och ett antal riskområden som just nu är i…

Ytterligare verktyg för makrotillsyn

FI tillstyrker lagförslag om ytterligare verktyg för makrotillsyn. Förslagen utökar FI:s möjligheter att vidta åtgärder.

Förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 26 juni 2017, samtidigt med en ny lag som inför EU:s fjärde penningtvättsdirektiv.

Jobba på FI

Utvecklas i en kunskapsintensiv miljö

Se alla lediga jobb
Laddar sidan