Diary registerAdvanced search

Latest

DateDiary numberSender / RecipientTitleUnit
2/24/202121-4410INVISIO AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/24/202121-4409Bravida Holding ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/24/202121-4408NGS Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/24/202121-4407Bredband2 i Skandinavien ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/24/202121-4406AB IndustrivärdenAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/24/202121-4405Boliden ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/24/202121-4404Boliden ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/24/202121-4403Boliden ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/24/202121-4402Diös Fastigheter ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/24/202121-4401HEBA Fastigheter ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/24/202121-4400OXE Marine AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/24/202121-4399Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2/24/202121-4398Ingripande - anmälningsskyldighet för personer i ledande ställningKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4397Bilia ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/24/202121-4396Förfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4394New Wave Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/24/202121-4393Humana AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/24/202121-4392Waystream ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/24/202121-4391Kungsleden AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/24/202121-4390Ikano Bank AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/24/202121-4389Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), CypernÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - SONAF Business Limited 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4388Alimak Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/24/202121-4387Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), CypernÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - MOUNT NICO CORP LTD 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4386Spektra Finans & Försäkring ABUtvidgat tillståndKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4385Polygon AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/24/202121-4384MycronicAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/24/202121-4383Förfrågan om amorteringskravKonsument
2/24/202121-4381Vitrolife ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/24/202121-4380Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), CypernGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - MTG LIQUIDITY LIMITED 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4379Förfrågan om amorteringskravKonsument
2/24/202121-4378Söderberg & Partners Insurance Consulting ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4377Godkännande av grundprospektMarknadstillsyn
2/24/202121-4376Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), CypernÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - BCM Begin Capital Markets CY Ltd 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4375Banque de France, FrankrikeGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - BRYAN GARNIER SECURITIES SAS 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4374Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), CypernGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - HOLBORN ASSETS WEALTH MANAGEMENT (CY) LTD 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4373Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), CypernÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - FF Simple and Smart Trades Investment Services Ltd 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4372Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), CypernÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - SM Capital Markets Ltd 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4371Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2/24/202121-4370Coor Service Management Holding ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/24/202121-4369Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2/24/202121-4368Surgical Science Sweden ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/24/202121-4367Vitec Software Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/24/202121-4366Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4365Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2/24/202121-4364[MAKULERAD]-
2/24/202121-4363Intyg om ej återkallat tillståndBankrätt
2/24/202121-4362Ägarprövning - Tillägg till ärende 21-3330Bankrätt
2/24/202121-4361Ägarprövning - Tillägg till ärende 21-3330Bankrätt
2/24/202121-4360Ägarprövning - Tillägg till ärende 21-3330Bankrätt
2/24/202121-4359Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4358Begäran om utlämnande av handlingTillstånd
2/24/202121-4357Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4356Ägarprövning - Tillägg till ärende 21-3330Bankrätt
2/24/202121-4355Ägarprövning - Tillägg till ärende 21-3330Bankrätt
2/24/202121-4354Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4353Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4352Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4351Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4350Ägarprövning - Tillägg till ärende 21-3330Bankrätt
2/24/202121-4349Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4348Ägarprövning - Tillägg till ärende 21-3330Bankrätt
2/24/202121-4347Ägarprövning - Tillägg till ärende 21-3330Bankrätt
2/24/202121-4346Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4345Ägarprövning - Tillägg till ärende 21-3330Bankrätt
2/24/202121-4344Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4341Ägarprövning - Tillägg till ärende 21-3330Bankrätt
2/24/202121-4340Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4339Ägarprövning - TIllägg till ärende 21-3330Bankrätt
2/24/202121-4338Begäran om utlämnande av handlingKonsument
2/24/202121-4337Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4336Begäran om utlämnande av handlingJuridik
2/24/202121-4335Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4334Klagomål - KreditprövningKonsument
2/24/202121-4333Förfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4332Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4331Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4329Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4328Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4327Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4326Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4325Goldcup 26896 ABUnderrättelse om gränsöverskridande verksamhet inom EES för ett svenskt bolagKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4324Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4323Undersökning om marknadsmissbrukMarknadstillsyn
2/24/202121-4322Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4321Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigtRapportering av riskkoncentrationer eller transaktioner inom gruppFörsäkringstillsyn
2/24/202121-4320Favoritfonden Sverige AB (publ)Information om verksamhetenUppförandetillsyn
2/24/202121-4319Advokatfirman Hammarskiöld & CoFörfrågan om regelverkBankrätt
2/24/202121-4318Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ)Anmälan om uppdragsavtalFörsäkringsrätt
2/24/202121-4317Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2/24/202121-4316Klagomål - LänsförsäkringarKonsument
2/24/202121-4315Länsförsäkringar VästerbottenAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringsrätt
2/24/202121-4314Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - KENNEDY WILSON EUROPE REAL ESTATE II SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4313Dalslands SparbankLedningsprövningTillstånd
2/24/202121-4312Commissariat aux Assurances, LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag 2009/138/ECFörsäkringsrätt
2/24/202121-4311Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4310Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4309Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4308Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4307Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4306Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4305Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4304Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4303Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4302Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4301Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4300East Capital Financial Services ABAnmälan om uppdragsavtalKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4299BN Securities ABAnmälan om uppdragsavtalKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4298MedMera Bank AktiebolagAnmälan om uppdragsavtalBankrätt
2/24/202121-4297Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4296Kambi Group plcAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/24/202121-4295AB FCP IÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4294Multi Manager Access IIÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4293EspiriaÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4292Ägarledningsprövning - Kivra ABTillstånd
2/24/202121-4291Klagomål - SEB SundsvallKonsument
2/24/202121-4290Dodge & Cox Worldwide Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4289Cynk. Insurance Financial Service ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4288Oscar Properties Holding ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/24/202121-4287UBAMÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4286The Fund Group SICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4285Nobel Energi ABAnmälan om undantag för handel för egen räkning med råvaruderivat m.mKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4284Eneas Services ABAnmälan om undantag för handel för egen räkning med råvaruderivat m.mKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4283Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4282Intyg om ej återkallat tillståndKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4281Manulife Investment Management I plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4279Montanaro Smaller Companies plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4278Ägarprövning - Tillägg till ärende 21-4254Bankrätt
2/24/202121-4277The Jupiter Global FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4276Ägarprövning - Tillägg till ärende 21-4254Bankrätt
2/24/202121-4275Jupiter Investment FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4274Ägarprövning - Tillägg till ärende 21-4254Bankrätt
2/24/202121-4273Nolato ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/24/202121-4272Nordea Liv FörsäkringsgruppStresstest Försäkringsgrupper 2021Risktillsyn försäkring
2/24/202121-4271Skandia FörsäkringsgruppStresstest Försäkringsgrupp 2021Risktillsyn försäkring
2/24/202121-4270Wells Fargo (Lux) Worldwide FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4269BNP Paribas InsticashÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4268FinansinspektionenStresstest Försäkringsgrupper 2021Risktillsyn försäkring
2/24/202121-4267Klagomål på NordeaKonsument
2/24/202121-4266Legg Mason Global Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4265Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ)Godkännande av ändring i bolagsordningTillstånd
2/24/202121-4264Klagomål på KlarnaKonsument
2/24/202121-4263Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2/24/202121-4262Matthews Asia FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4261Klarna Bank ABMedgivanden rörande kapitalbasenBankrätt
2/24/202121-4260Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2/24/202121-4259Melchior Selected TrustÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4258Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
2/24/202121-4257Klagomål på bankKonsument
2/24/202121-4256CS Investment Funds 1Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4255Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2/24/202121-4254ÄgarprövningBankrätt
2/24/202121-4253PP Pension TjänstepensionsföreningNationell tjänstepensionsförening kvartalRapportering
2/24/202121-4252Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2/24/202121-4251Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2/24/202121-4250Intyg av Finansinspektionen godkänt prospekt till annan myndighet inom EES (Europapass)Marknadstillsyn
2/24/202121-4249Centerbridge Special Credit Advisors IV, L.L.C.Tillstånd för utländsk AIF-förvaltare att marknadsföra alternativ investeringsfond i SverigeKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4248Klagomål - KlarnaKonsument
2/24/202121-4247Autorité des Marchés Financiers (AMF), FrankrikeAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - PRINCIPAL EUROPEAN CORE FEEDER FUND P1 SCA, SICAV-RAIF article 32Kapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4246Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2/24/202121-4245Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2/24/202121-4244Riverstone International LimitedAvregistrering av vissa tillståndKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4243Gabi ABÅterkallelse som försäkringsförmedlareKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4242Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
2/24/202121-4241Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM), NederländernaAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - My Capital Netherlands B.V. 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4240Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Société Générale Effekten GmbHMarknader
2/24/202121-4239Beslut om godkännande av prospekt - aktierMarknadstillsyn
2/24/202121-4238Klagomål på bolagKonsument
2/24/202121-4237Förfrågan om betalkortKonsument
2/24/202121-4236Förfrågan om bank-idKonsument
2/24/202121-4235Schroder International Selection FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4234Förfrågan om bolagKonsument
2/24/202121-4231Schroder International Selection FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4230Förfrågan om bankers avgifter för föreningarKonsument
2/24/202121-4229Förfrågan om överföring till utländsk bankKonsument
2/24/202121-4228Förfrågan om bolagKonsument
2/24/202121-4227Klagomål på Hälsinglands SparbankKonsument
2/24/202121-4226Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - DLE FUNDS 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4225Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Glendower Capital Secondary Opportunities Fund V SCSp 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4224Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - GLENDOWER CAPITAL SECONDARY OPPORTUNITIES FUND V SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4223Xtrackers IIÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4222Amundi 3 - 6 MÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4221Central Bank of Ireland, IrlandÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Algebris Investments (Ireland) LimitedKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4220Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - CAPITAL CREDIT EUR FEEDER SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4219Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - BRIDGEPOINT CREDIT OPPORTUNITIES IV FEEDER EUR SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4218Finanstilsynet, DanmarkGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Nordic Investment Opportunities A/S 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4217Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - CBRE European Residential Impact Fund S.C.A. 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
2/24/202121-4216Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2/24/202121-4215Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2/24/202121-4214Anmälan om misstänkta transaktioner från utlandetMarknadstillsyn
2/24/202121-4213Anmälan om misstänkta transaktioner från utlandetMarknadstillsyn

Laddar sidan