Diary registerAdvanced search

Latest

DateDiary numberSender / RecipientTitleUnit
10/6/202222-26571Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucitsKapitalmarknadsrätt
10/6/202222-26570Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucitsKapitalmarknadsrätt
10/6/202222-26569-PersonalaktHr
10/6/202222-26568HSBC Global Investment FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
10/6/202222-26567Partners Group Listed Investments SICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
10/6/202222-26566Central Bank of Ireland, IrlandInformation om gränsöverskridande verksamhet - AGL CLO Equity Fund(Ireland)Kapitalmarknadsrätt
10/6/202222-26565Nordic Issuing ABLedningsprövningTillstånd
10/6/202222-26564-Förfrågan om utebliven betalningKonsument
10/6/202222-26563Enklare Ekonomi Sverige ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
10/6/202222-26562-Begäran om utlämnande av handlingBankrätt
10/6/202222-26561-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
10/6/202222-26560-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
10/6/202222-26559-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
10/6/202222-26558-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
10/6/202222-26557Tydliga Storkund ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
10/6/202222-26556-Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
10/6/202222-26555-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
10/6/202222-26554-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
10/6/202222-26553-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
10/6/202222-26552-PersonalaktHr
10/6/202222-26551Starbright Management ABAnmälan om ny fond under förvaltningKapitalmarknadsrätt
10/6/202222-26550-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
10/6/202222-26549-PersonalaktHr
10/6/202222-26548-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
10/6/202222-26547Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - EQT INFRASTRUCTURE VI CO-INVESTMENT (B) SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
10/6/202222-26546Ortoma ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
10/6/202222-26545Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag (publ)LedningsprövningTillstånd
10/6/202222-26544XtrackersÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
10/6/202222-26543Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - HINES U.S. PROPERTY PARTNERS LUX SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
10/6/202222-26542Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - HINES U.S. PROPERTY PARTNERS II LUX SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
10/6/202222-26541-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
10/6/202222-26540Scandinavian Biogas Fuels International ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
10/6/202222-26539-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
10/6/202222-26538-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
10/6/202222-26537-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
10/6/202222-26536-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
10/6/202222-26535-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
10/6/202222-26534-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
10/6/202222-26533Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - ETC Issuance (Guernsey) PCC LimitedMarknadstillsyn
10/6/202222-26532Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Vontobel Financial Products GmbHMarknadstillsyn
10/6/202222-26531-Begäran om utlämnande av handlingHr
10/6/202222-26530Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucits - SCHRODER INTERNATIONALSELECTION FUND 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
10/6/202222-26529-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
10/6/202222-26528Kambi Group plcAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
10/6/202222-26527-Begäran om biträde från utlandetKonsument
10/6/202222-26526Nordic Paper Holding ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
10/6/202222-26525C WorldwideÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
10/6/202222-26524SEB Fund 3 - SEB Technology FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
10/6/202222-26523Länsförsäkringar GotlandAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
10/6/202222-26522LifeClean International AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
10/6/202222-26521Aventura Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
10/6/202222-26520-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
10/6/202222-26519-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
10/6/202222-26518-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
10/6/202222-26517-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
10/6/202222-26516PictetÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
10/6/202222-26515-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
10/6/202222-26514S.P. Arén Stockholm ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd
10/6/202222-26513-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
10/6/202222-26512-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
10/6/202222-26511-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
10/6/202222-26510-Intyg om ej återkallat tillståndTillstånd
10/6/202222-26509-Beslut om godkännande av prospekt - aktierMarknadstillsyn
10/6/202222-26508Central Bank of Ireland, IrlandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Nomura Bank International plcMarknadstillsyn
10/6/202222-26507Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - MORGAN STANLEY,MORGAN STANLEY& CO. INTERNATIONAL PLC, MORGAN STANLEY B.V., MORGAN STANLEY FINANCE LLCMarknadstillsyn
10/6/202222-26506-Godkännande av prospekt för sekundäremissioner - aktierelaterade värdepapperMarknadstillsyn
10/6/202222-26505DIGG - Myndigheten för digital förvaltningBeredning av internationella riktlinjerOperativa risker
10/6/202222-26504Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filialInformation om verksamheten - årsakt 2022Försäkringstillsyn
10/6/202222-26503Norrfinans Företagsförsäkringar ABAnmälan om ändring i ägarförhållanden eller nära förbindelserTillstånd
10/6/202222-26502Berggren, Sven JohanTillstånd för försäkringsdistributionTillstånd
10/6/202222-26501HSBC ETFs plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
10/6/202222-26500Sappisure Försäkrings ABRapportering av riskkoncentrationer eller transaktioner inom gruppFörsäkringstillsyn
10/6/202222-26499-BeredskapsarbeteStöd och säkerhet
10/6/202222-26498Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - NUVEEN ALTERNATIVESEUROPE S.À R.L 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
10/6/202222-26497Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - BLUEBAYINVESTMENT FUNDS ICAV 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
10/6/202222-26496Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - DRC SIM AUSTRALIAN REAL ESTATEDEBT FUND I SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
10/6/202222-26495-Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
10/6/202222-26494Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - SLATE EUROPEAN ESSENTIAL REAL ESTATE INCOME FUND SCSP 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
10/6/202222-26493-Rangordnat avrop av konsult från ramavtal IT-konsulttjänster område drift och support med dnr 22-6807It-drift
10/6/202222-26492Marsh ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareTillstånd

Laddar sidan