Diary registerAdvanced search

Latest

DateDiary numberSender / RecipientTitleUnit
6/12/202424-17487SAVR ABLedningsprövningBetalrätt
6/12/202424-17474-ÄgarledningsprövningBetalrätt
6/12/202424-17473-ÄgarledningsprövningBetalrätt
6/12/202424-17460Bankomat ABLedningsprövningBetalrätt
6/12/202424-17387Hedvig Försäkring ABLedningsprövningBetalrätt
6/12/202424-17486Fidelity FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
6/12/202424-17485-ÄgarprövningTillståndsrätt, Betalningar
6/12/202424-17484-Klagomål - SwedbankKonsument
6/12/202424-17483-Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderHandelstillsyn
6/12/202424-17482FinansinspektionenStatens servicecenterHr
6/12/202424-17481-Förfrågan om regelverkBetalrätt
6/12/202424-17480CVC Capital Partners Asia V L.P.Avregistrering av fondFondtillstånd
6/12/202424-17479-Begäran om utlämnande av handlingBetalanalys och policy
6/12/202424-17478De Nederlandsche Bank (DNB), NederländernaFörfrågan om personVärdepappersmarknadsrätt
6/12/202424-17477Postens PensionsstiftelseLedningsprövningTillståndsrätt, Betalningar
6/12/202424-17476-Begäran om utlämnande av handlingTillstånd, Bank
6/12/202424-17475Atle Fund Services ABInformation om verksamhetenFondtillsyn
6/12/202424-17472Hoi Publishing ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
6/12/202424-17471-Anmälan om emission av kärnprimärkapitalinstrumentFinansiella risker, Bank
6/12/202424-17469-Anmälan om emission av kärnprimärkapitalinstrumentFinansiella risker, Bank
6/12/202424-17468-Klagomål - bedrägeriKonsument
6/12/202424-17467Central Bank of Ireland, IrlandAnmälan om delfonder ucits - Perpetual Investment Services Europe ICAV 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
6/12/202424-17466Varbergs Sparbank AB (publ)Ändring av anställda hos försäkringsförmedlareFörsäkringsrätt
6/12/202424-17465-Intyg om ej återkallat tillståndFörsäkringsrätt
6/12/202424-17464-Ledigförklarande av anställning som enhetschef extern kommunikation på avdelning Kommunikation, verksamhetsområde Styrning och verksamhetsstödHr
6/12/202424-17463ÅB Lokala Försäkringar Ömsesidigt FörsäkringsbolagÄndring av styrelseTillståndsrätt, Betalningar
6/12/202424-17462Cliens Kapitalförvaltning ABReviderad verksamhetsplanFondtillsyn
6/12/202424-17461FinansinspektionenInformationshanteringMakroanalys
6/12/202424-17459U AccessÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetFondtillstånd
6/12/202424-17458AIFM Capital ABUnderrättelse från svensk AIF-förvaltare om sonderande marknadsföring i SverigeFondtillstånd
6/12/202424-17457-Anmälan om emission av kärnprimärkapitalinstrumentKapital och redovisning, Bank
6/12/202424-17456Finepart Sweden ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
6/12/202424-17455-Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderHandelstillsyn
6/12/202424-17454Irisity AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
6/12/202424-17453Autorité de Controle Prudentiel et de résolution (ACP), FrankrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Shares Financial Assets 2014/65/EUKapitalmarknadsrätt
6/12/202424-17452Söderberg & Partners Wealth Management ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareFörsäkringsrätt
6/12/202424-17451Amundi Index SolutionsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
6/12/202424-17450-Intyg om ej återkallat tillståndFörsäkringsrätt
6/12/202424-17449Finanstilsynet, DanmarkGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - - CIP Global Energy Transition Feeder 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
6/12/202424-17448Brown Advisory Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetFondtillstånd
6/12/202424-17447Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - Nordea 2, SICAV 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
6/12/202424-17446Danske Invest SICAV-SIFÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetFondtillstånd
6/12/202424-17445DS Collect ABTillstånd att vara kreditförvaltareTillstånd, Bank
6/12/202424-17444Bank of Spain, SpanienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - RIA PAYMENT INSTITUTION, EP, S.A.U 2015/2366/EUTillstånd, Betalningar
6/12/202424-17443Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Vontobel Financial Products GmbHProspekt
6/12/202424-17442Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Société Générale Effekten GmbHProspekt
6/12/202424-17441Central Bank of Ireland, IrlandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Nomura Bank International plcProspekt
6/12/202424-17440Central Bank of Ireland, IrlandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Barclays Bank Ireland plcProspekt
6/12/202424-17439DNCA InvestÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetFondtillstånd
6/12/202424-17438Hamrén Försäkringskonsult ABIntyg avseende verksamhetstillståndFörsäkringsrätt
6/12/202424-17437Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgInformation om gränsöverskridande verksamhet - JTC GLOBAL AIFM SOLUTIONS S.A 2011/61/EUVärdepappersmarknadsrätt
6/12/202424-17436InPro Försäkringsmäklare AktiebolagÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareFörsäkringsrätt
6/12/202424-17435-Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderHandelstillsyn
6/12/202424-17434Wesslau Söderqvist AdvokatbyråFörfrågan om tillståndspliktTillstånd, Bank
6/12/202424-17433-Anmälan om misstänkta transaktioner från utlandetHandelstillsyn
6/12/202424-17432-PMSäkerhet
6/12/202424-17431-Begäran om utlämnande av handlingTillstånd, Bank
6/12/202424-17430-PMSäkerhet
6/12/202424-17429Tidaholms SparbankUndantag från likviditetstäckningskravFinansiella risker, Bank
6/12/202424-17428Ulricehamns SparbankUndantag från likviditetstäckningskravFinansiella risker, Bank
6/12/202424-17427Bank of Spain, SpanienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - RIA PAYMENT INSTITUTION, EP, S.A. 2015/2366/EUTillstånd, Betalningar
6/12/202424-17426Finanstilsynet, DanmarkFörfrågan om personFörsäkringsrätt
6/12/202424-17425Finansinspektionen, FinlandFörfrågan om personVärdepappersmarknadsrätt
6/12/202424-17424Ninety One Global Strategy FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
6/12/202424-17423Svenska Nyttobostäder AB (publ)Information om verksamhetenEkonomi
6/12/202424-17422Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Allianz Infrastructure Credit Opportunities Fund II SCSp, SICAV-RAIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
6/12/202424-17421-Begäran om utlämnande av handlingAktiemarknadsrätt
6/12/202424-17420Prebona AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
6/12/202424-17419-Begäran om utlämnande av handlingAktiemarknadsrätt
6/12/202424-17418Södra Hestra SparbankGodkännande av ändring i reglementeTillstånd, Bank
6/12/202424-17417-Klagomål - KlarnaKonsument
6/12/202424-17416Sfm Service ABLedningsprövningTillståndsrätt, Betalningar
6/12/202424-17415-Information från marknadsplatsens övervakningHandelstillsyn
6/12/202424-17414AB IgreneAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
6/12/202424-17413-Förfrågan om Prolight DiagnosticsKonsument
6/12/202424-17412Clavister Holding ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
6/12/202424-17411Crunchfish AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
6/12/202424-17410-Intyg om ej återkallat tillståndTillsyn medelstora och mindre försäkringsföretag
6/12/202424-17409Norrmejeriers PensionsstiftelseLedningsprövningTillståndsrätt, Betalningar
6/12/202424-17408Perpetua Medical ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
6/12/202424-17407Karnov Group AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
6/12/202424-17405-Ägarprövning -tillägg till ärende 24-17166Värdepapperstillstånd
6/12/202424-17404Fsport ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
6/12/202424-17403-Ägarprövning -tillägg till ärende 24-17166Värdepapperstillstånd
6/12/202424-17402-Ägarprövning -tillägg till ärende 24-17166Värdepapperstillstånd
6/12/202424-17401-Ägarprövning -tillägg till ärende 24-17166Värdepapperstillstånd
6/12/202424-17400-Ägarprövning -tillägg till ärende 24-17166Värdepapperstillstånd
6/12/202424-17399Circhem ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
6/12/202424-17398Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Allianz Infrastructure Credit Opportunities Feeder Fund II SA, SICAV-RAIF 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
6/12/202424-17397-Ledigförklarande av anställning som tf enhetschef på enhet konsument, verksamhetsområde Styrning och verksamhetsstödHr
6/12/202424-17396Hoodin ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
6/12/202424-17395Netjobs Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
6/12/202424-17394Stayble Therapeutics ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
6/12/202424-17393Lazard Global Investment Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetKapitalmarknadsrätt
6/12/202424-17392-Klagomål - BlockchainKonsument
6/12/202424-17391-Klagomål - SBABKonsument
6/12/202424-17390Central Bank of Ireland, IrlandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Muzinich & Co. 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
6/12/202424-17389FinansinspektionenRiktlinjer för informationssäkerhetSäkerhet
6/12/202424-17388Pacific Capital UCITS Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetFondtillstånd
6/12/202424-17386-Klagomål - SaveLend / SBL FinansKonsument
6/12/202424-17385SIBS AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
6/12/202424-17384Finanstilsynet, DanmarkGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Fenja Capital I A/S 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
6/12/202424-17383Central Bank of Ireland, IrlandAnmälan om delfonder ucits - Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETF 2009/65/ECKapitalmarknadsrätt
6/12/202424-17382-Intyg av Finansinspektionen godkänt prospekt till annan myndighet inom EES (Europapass)Prospekt
6/12/202424-17381-Godkännande av EU-tillväxtprospekt - aktierelaterade värdepapperProspekt
6/12/202424-17380Finanstilsynet, DanmarkGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Fenja Capital II A/S 2011/61/EUKapitalmarknadsrätt
6/12/202424-17379-Begäran om utlämnande av handlingTillstånd, Bank
6/12/202424-17378-Klagomål - BankIDKonsument
6/12/202424-17377-Klagomål - Swedbank / SEBKonsument
6/12/202424-17376VO2 Cap Holding AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeData- och verksamhetsutveckling
6/12/202424-17375Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktiebolag (publ)Anmälan om uppdragsavtal (utan avgift)Försäkringstillsyn
6/12/202424-17374-Förfrågan om regelverk gällande skyddsbelopp på kapitalförsäkringKonsument